genezing (Marcus 2,5-12)

genezing
Marcus 2,5-12
Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde: ‘Vriend, uw zonden worden u vergeven.’ Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen, en die dachten bij zichzelf: Hoe durft hij dat te zeggen? Hij slaat godslasterlijke taal uit: alleen God kan immers zonden vergeven! Jezus had meteen door wat ze dachten en dus zei hij: ‘Waarom denkt u zoiets? Wat is gemakkelijker, tegen een verlamde zeggen: “Uw zonden worden u vergeven” of: “Sta op, pak uw bed en loop”? Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven.’ Toen zei hij tegen de verlamde: ‘Ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis.’ Meteen stond hij op, pakte zijn bed en ging weg; allen die dit zagen, stonden versteld en loofden God. ‘Zoiets hebben we nog nooit gezien,’ zeiden ze.

De kern van dit stukje is niet: Jezus geneest een verlamde, maar: Jezus bewijst dat Hij volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven! Maar die mannen kwamen toch met hun verlamde vriend naar Jezus voor lichamelijke genezing? Dat die verlamde weer zou kunnen lopen? Jezus stelt hen niet teleur. Hij zal dat geven. Maar Jezus geeft hun vriend veel meer. Niet alleen lichamelijke genezing, dat hij weer recht op zijn voeten kan staan, en kan lopen, maar -o wonder,- ook dat hij weer recht voor God mag staan! Jezus laat zien waarvoor Hij eigenlijk gekomen is: om mensen door het vergeven van hun zonden weer bij zijn Vader te brengen.

Maar de Messias zou toch blinden de ogen openen en lammen doen lopen en doven doen horen? Ja, Jezus geneest mensen lichamelijk. Maar Hij legt ook meer dan eens lijnen naar bijvoorbeeld ziende blind zijn en horende doof zijn. En Hij zegt dat er blinde mensen zijn die meer zien dan wie kunnen zien. Ken jij je diepste nood en wil je daarvan verlost worden? Mag Jezus alleen jouw lichaam beter maken? Of mag Jezus jou weer bij zijn Vader brengen?

O God, ik wil zo graag heel worden, geen lichamelijke en andere klachten meer. Maar als ik vergeving ontvang, krijg ik dan niet op een veel dieper niveau genezing? En zal dat niet ook doorwerken in mijn lichamelijke en psychische welbevinden? Dan wordt mijn eerste vraag aan God niet: Heer, waar heb ik genezing nodig? Maar: Heer, waar heb ik vergeving nodig?

Er volgt een hele lijst. Die vraag werkt heel genezend.