God wil Koning zijn over ons leven. (Marcus 1,15)

God wil Koning zijn over ons leven.
Marcus 1,15
Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’

Is op aarde vandaag te zien dat God Koning is? Er zijn heel wat mensen en volken die denken dat zij de baas zijn. Wij doen daar allemaal vaak druk aan mee op onze eigen terreintjes. Wat je bij ons in het klein ziet, dat zie je in grotere verbanden bij machthebbers en volken. Er moet toch iemand de baas zijn? Anders wordt het een chaos. Zelfs een dictator lijkt beter dan een land waarin iedereen de baas speelt en dus elkaar de tent uitvecht.

Maar al dat bazen van ons, daar hebben we nog nooit een betere aarde van gekregen. Geen koning en geen machthebber kan recht en vrede op aarde brengen. Geen enkel mens kan dat.

Maar God heeft goed nieuws. Hij stuurt iemand die dat als enige wel kan. Zijn Zoon wordt mens. Zoon van de allerhoogste Koning. Eén met de Vader. Als er iemand zuiver, rechtvaardig en goed is dan is Hij dat. Als Gód als Koning wordt erkend dan is er hoop voor mensen op aarde! Alleen Hij kan ons en onze relaties heel maken.

Daarom stuurt God Jezus. In Jezus persoonlijk komt God als Koning dichtbij! Dus als Jezus voor je staat dan sta je voor de keus: wat doe ik met deze Koning? In de Bijbel wordt de koning ook vader en herder genoemd. Mag God door Jezus Heer zijn over jouw leven, Vader die voor je zorgt? Mag Hij ons heel maken? Dat goede nieuws sla je toch niet af?