Gods de nieuws moet verder (Marcus 1,38)

Gods goede nieuws moet verder
Marcus 1,38
Toen zei hij: ‘Laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen hier in de omtrek, zodat ik ook daar het goede nieuws kan brengen. Daarvoor ben ik immers op weg gegaan.’

Heb je succes, allemaal aanhang, alle mensen zoeken jou… vertrek je naar andere plaatsen.

Jezus had een megakerk kunnen stichten. De kathedraal van Kafarnaüm. Uit de wijde omtrek zouden mensen naar Hem toekomen. Kafarnaüm kon het centrum van de wereld worden. Maar Jezus heeft andere plannen.

Als Jezus’ leerlingen Hem vertellen dat iedereen naar Hem op zoek is, dan zegt Jezus niet: “Ik ga met jullie mee, de mensen wachten op Me, zij hebben Mij nodig.” Jezus zegt wel: “Laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen hier in de omtrek, zodat Ik ook daar het goede nieuws kan brengen. Daarvoor ben Ik immers op weg gegaan.”

Jezus is niet maar de Redder van Kafarnaüm. Jezus is de Redder van de wereld. Jezus zit niet vast aan één plek. Vanaf het begin reist Hij rond en trekt Hij verder.

Hebben de mensen van Kafarnaüm Jezus niet meer nodig? Jawel, maar er zijn nog zoveel meer! Gods goede nieuws vraagt erom verder gebracht te worden. Jezus zegt ergens: “Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de heel wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen.” (Matteus 24,14)

Hoe leven wij als kerk van Jezus Christus? Trekken wij als megakerk mensen uit de wijde omgeving? Laat ze maar bij ons komen? Of gaan wij onze omgeving in en zoeken wij de mensen waar ze zijn? Jezus zendt zijn kerk. Vanuit de hemel steunt Hij haar bij dat werk. Ga, in Jezus’ naam.