Heeft Jezus zijn verstand verloren? (Marcus 3,20-21)

Heeft Jezus zijn verstand verloren?
Marcus 3,20-21
Hij ging terug naar huis, en weer verzamelde zich een menigte, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te gaan eten. Toen zijn verwanten hiervan hoorden, gingen ze op weg om hem, desnoods onder dwang, mee te nemen, want volgens hen had hij zijn verstand verloren.

Er zijn cultuurreizen die je meenemen in de voetsporen van een bekende persoon uit het verleden. Je bezoekt zijn geboortehuis, de school waar hij naar toe ging, en de plaatsen waar hij woonde en werkte. Zulke plaatsen trekken mensen aan.

Jezus trekt tijdens zijn leven op aarde al mensen aan. Horden mensen stromen toe. Maar zijn stad is er niet blij mee. Zijn verwanten grijpen in. Letterlijk staat hier: zij die bij Hem horen. Ze willen Jezus grijpen. Ze zien Hem als een gevaarlijk iemand die gearresteerd moet worden. Het gaat hier niet over Jezus’ familie. Die komen pas later. Zij komen niet om Jezus te grijpen, maar om Hem te bezoeken. Hier gaat het over Jezus’ stadgenoten.

Waarom zijn die stadgenoten niet blij met Jezus? Ze zeggen: “Hij is zichzelf niet meer de baas!” Maar als Jezus de controle over zichzelf verloren heeft, wie stuurt Hem dán aan? Volgens sommigen is Jezus vol van Gods Geest. Maar Jezus’ stadgenoten denken aan heel andere dingen. Jezus eet niet eens meer. Hij wordt aangestuurd door kwade machten. Hij is gek of bezeten.

Straks komen er wetgeleerden uit Jeruzalem en die haken daar bij aan. Het klopt mensen, deze man is bezeten!

Hoe reageer jij op Jezus? En op al die mensen die in Hem geloven? Is Hij vol van God? Of is Hij vol van kwade machten? Als Hij vol van kwade machten is, wat zijn stadgenoten zeggen, dan jaagt Hij mensen hun ondergang tegemoet. Als Hij vol van God is, wat Hij zelf zegt, dan rédt Hij je van de ondergang en brengt Hij je veilig bij zijn Vader thuis. Hoe reageer jij op Jezus?