het kwaad van de echtbreuk (Marcus 10,10-12)

het kwaad van echtbreuk
Marcus 10,10-12
In huis stelden de leerlingen hem hier weer vragen over. Hij zei tegen hen: ‘Wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel; en als zij haar man verstoot en met een ander trouwt, pleegt zij overspel.’

Echtscheiding is niet hetzelfde als echtbreuk. Een echtpaar kan scheiden zonder dat er sprake is van echtbreuk. Bij echtbreuk is er een derde in het spel. Overspel.

Jezus heeft gezegd: “Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden.” Als zijn leerlingen Hem daar thuis weer vragen over stellen gaat Jezus verder. “Wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt pleegt overspel, en als zij haar man verstoot en met een ander trouwt pleegt zij overspel.” Overspel is een groot kwaad. De Bijbel zegt: “God haat de echtbreuk.” God wil dat dit kwaad voorkómen wordt.

Als je scheiden ziet als kans in plaats van als noodmaatregel, dan bevorder je het kwaad van de echtbreuk. Jezus waarschuwt voor de sfeer van: we blijven bij elkaar zolang we iets voor elkaar voelen. En: kom ik iemand anders tegen met wie ik meer een klik denk te hebben, dan stap ik over. Echtscheiding mag nooit gewoon worden. Vooral omdat dan echtbreuk ook zomaar gewoon wordt.

In Matteus 5 zegt Jezus: “Een ieder, die zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan ontucht, maakt, dat er echtbreuk met haar gepleegd wordt; en al wie een weggezondene trouwt, pleegt echtbreuk” (vertaling NBG). Als er overspel geweest is dan ís de echt al gebroken. Ook dan zijn er stellen die vergeven en aan herstel werken.
Als er geen derde in het spel is kan scheiden soms nodig zijn als noodmaatregel. Maar zie dat niet als mooie kans om een nieuwe relatie aan te gaan. Ik ken mensen die om die reden kiezen voor een scheiding van tafel en bed om het kwaad van echtbreuk tegen te gaan.