Hij is het die met Mij uit dezelfde kom eet. (Marcus 14,17-21)

Hij is het die met Mij uit dezelfde kom eet.
Marcus 14,17-21
Toen de avond was gevallen, kwam hij met de twaalf. Terwijl ze aanlagen voor de maaltijd, zei Jezus: ‘Ik verzeker jullie: een van jullie, die met mij eet, zal mij uitleveren.’ Ze werden bedroefd en vroegen een voor een aan hem: ‘Ik ben het toch niet?’ Maar hij zei tegen hen: ‘Het is een van jullie twaalf, die met mij uit dezelfde kom eet. Want de Mensenzoon zal heengaan zoals over hem geschreven staat, maar wee de mens door wie de Mensenzoon uitgeleverd wordt: het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was.’

Ken jij Jezus? Hoe lang ken jij Jezus al? Hoe dicht leef je bij Jezus?

Soms heb je vrienden bij wie het meteen weer klikt zodra je elkaar tegenkomt. Ook al zie je elkaar een hele tijd niet. Je hebt ook contacten waarbij je elkaar dagelijks ziet. Als je een gezin hebt in je gezin bijvoorbeeld. Of als je werk hebt op je werk bijna dagelijks. Dan maak je bewust en onbewust, besproken en onbesproken veel van elkaar mee. In de tijd dat Jezus als mens op aarde was had een leermeester leerlingen die hem steevast vergezelden. Ze hoorden alles wat Hij zei. Ze zagen alles wat Hij deed. Zo leerden ze Hem navolgen.

Judas is een van de twaalf leerlingen die het dichtst bij Jezus was. Hij at elke dag met Jezus aan tafel. Uit dezelfde pan. Deze man die zo close met Jezus lijkt zal Jezus verraden. Kun je Jezus verraden zelfs als je meerdere jaren met Hem bent opgetrokken? Als je alles hebt gehoord wat Hij zei en alles hebt gezien wat Hij aan wonderen deed? Blijkbaar kan dat. Blijkbaar kun je op verschillende manieren in Jezus’ Tegenwoordigheid zijn. Met je hart erbij. Of zonder je hart erbij.

Ken jij Jezus? Hoe lang ken jij Jezus al? Hoe dicht leef je bij Jezus? Hoe weet je of je met je hart erbij leeft in de Tegenwoordigheid van Jezus? Dat heeft te maken met de vraag of Jezus ook jou mag kennen. De eerste vraag is niet: Ken jij Jezus? De eerste en de belangrijkste vraag is: Mag Jezus jou kennen in zijn liefde en wil jij zo door Jezus gekend zijn?