Hoe kun je leven in een tijd zonder tempel? (Marcus 13,3-4)

Hoe kun je leven in een tijd zonder tempel?
Marcus 13,3-4
Toen hij op de Olijfberg was gaan zitten, tegenover de tempel, en Petrus, Jakobus, Johannes en Andreas alleen met hem waren, stelde Petrus hem de vraag: ‘Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we herkennen dat het zover is?’

Als God bij je is, want kan je dan gebeuren? Psalm 46 zingt: “God is voor ons een schuilplaats een betrouwbare hulp in nood. Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee… Een rivier, wijd vertakt, verblijdt de stad van God, de heilige woning van de Allerhoogste. Met God in haar midden stort zij niet in.” Maar nu zegt Jezus dat de tempel steen voor steen zal worden afgebroken. Hoe kan dat ooit gebeuren?

Vanaf de Olijfberg heb je een prachtig zicht op Jeruzalem. Jezus en zijn leerlingen kijken uit op de tempel met zijn imposante gebouwen. De tempel is het huis van God. Teken van Gods Aanwezigheid. God zal ons niet verlaten. Hoe kan dan ooit de tempel vallen? Vroeger is dat gebeurd. Na ontrouw van Gods volk. Maar dat gebeurt toch niet wéér?

Jezus’ leerlingen begrijpen er niets van. Eigenlijk vragen ze: “Wanneer zal dat ooit gebeuren? En als het straks zover is, wat betekent dat?” Als er echt een tijd zonder tempel komt, wat moeten we dan beginnen? Waar kunnen we op terug vallen? Als je zelfs in het godshuis niet meer veilig bent? Wie beschermt ons dan? Bij wie vinden we leven en veiligheid? Die tijd zonder tempel is korte tijd later gekomen. Vandaag leven we ook in die tijd. Het is een harde tijd vol oorlog en strijd. Jezus leert zijn leerlingen hoe ze houvast bij God vinden en kunnen overleven in oorlogstijd.