Hoe zie jij Jezus? (Marcus 10,46-52)

Hoe zie jij Jezus?
Marcus 10,46-52
Ze kwamen in Jericho. Toen hij met zijn leerlingen en gevolgd door een grote menigte weer uit Jericho vertrok, zat daar een blinde bedelaar langs de weg, een zekere Bartimeüs, de zoon van Timeüs. Toen hij hoorde dat Jezus uit Nazaret voorbijkwam, begon hij te schreeuwen: ‘Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij!’ De omstanders snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden, maar hij schreeuwde des te harder: ‘Zoon van David, heb medelijden met mij!’ Jezus bleef staan en zei: ‘Roep hem.’ Ze riepen de blinde en zeiden tegen hem: ‘Houd moed, sta op, hij roept u.’ Hij gooide zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. Jezus vroeg hem: ‘Wat wilt u dat ik voor u doe?’ De blinde antwoordde: ‘Rabboeni, zorg dat ik weer kan zien.’ Jezus zei tegen hem: ‘Ga heen, uw geloof heeft u gered.’ En meteen kon hij weer zien en hij volgde hem op zijn weg.

Jezus laat meerdere blinden weer zien. Maar wanneer ben je echt blind? Er zijn definities voor wanneer je blind bent en wanneer slechtziend. Dat heeft te maken met hoeveel procent zicht of hoeveel graden gezichtsveld je hebt. Of eigenlijk hoe weinig.

Jezus opent blinden de ogen. Op meerdere plaatsen en op verschillende momenten. Als we preciezer lezen wat er gebeurt, dan ontdekken we iets over zien en over blind zijn.

Jezus gaat van Jericho op weg naar Jeruzalem. Er zit een blinde meneer langs de weg te bedelen. Bartimeüs heet hij. Hij hoort lawaai. Er komt een grote groep mensen voorbij. Hij vraagt wat er aan de hand is. Ze zeggen dat Jezus uit Nazaret voorbij komt. Bartimeüs gaat schreeuwen: “Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij!” Zie je het verschil? De mensen zeggen: Jezus uit Nazaret. Voor hen is Jezus niet meer dan zij zelf. Bartimeüs zegt: Zoon van David. Hij grijpt terug op oude beloften van God: een nakomeling van David zal koning worden. Voor altijd. Hij zal heelheid brengen.

Bartimeüs is blind. Maar hij ziet meer dan veel mensen om Jezus heen. Bartimeüs beseft wie Jezus echt is. Hij gelooft. Hij stelt zijn vertrouwen op Jezus. Jezus geeft hem het zicht in de ogen weer. Jezus wordt zijn Redder. Niet alleen de Redder van zijn ogen. Maar de Redder van Bartimeüs helemaal. Hoe krijg je dat? In de weg van geloofsvertrouwen. In Jezus. Dat Hij ook voor jou het kruis opging.