Hoeveel wil jij ontvangen van Jezus? (Marcus 4,33-34)

Hoeveel wil jij ontvangen van Jezus?
Marcus 4,33-34
Met zulke en andere gelijkenissen verkondigde hij hun Gods boodschap, voor zover ze die konden begrijpen; hij sprak alleen in gelijkenissen tegen hen, maar wanneer hij alleen was met zijn leerlingen, verklaarde hij hun alles.

Jezus is een leermeester met leerlingen. Om zijn leerling te zijn hoef je geen toelatingsexamen te doen. Je hoeft niet een bepaald niveau te hebben. Iedereen mag zijn leerling worden. Jij ook! Het enige wat je nodig hebt is vertrouwen op Hem.

Jezus is een bijzondere onderwijzer. Hij gaat op een dag praten in gelijkenissen of beeldverhalen. Daar begrijpen zijn hoorders weinig tot niets van. Maar Hij houdt wel maat. Hij gaat door zover zij het kunnen horen. Niet zover ze het kunnen begrijpen, want dat deden ze niet, maar voor zover ze het kunnen horen. Ook met zijn gelijkenissen doceert Jezus. Hij geeft hen wat ze aankunnen.

Jezus doet nog iets. Er zijn mensen die graag meer van Hem ontvangen. Jezus gaat daar graag op in. Hij legt uit, Hij past toe, Hij maakt zijn lesstof praktisch voor hun leven van elke dag. Misschien begrijpen ze op dat moment sommige dingen nog niet of niet goed. Maar Jezus blijft hen geduldig onderwijzen. Hij verklaarde hun alles. Alles wat Hij had verteld lichtte Hij toe. Al hun vragen nam Hij serieus.

Hoeveel kun jij aan van Jezus? Hoeveel wil je ontvangen van Hem? Als je niks van Jezus wilt weten, dan kom je niet. Als je denkt dat je alles van Jezus weet, dan kom je ook niet. Maar Jezus’ leerlingen komen wel. Zij weten dat ze van zichzelf niks weten. Elke dag gaan ze naar hun Meester om door Hem bijgeschoold te worden. De heilige Geest geeft hen dat verlangen. En ze krijgen wat ze zoeken: Jezus ontrafelt voor hen de geheimen van Gods Koninkrijk!