je geweten (Marcus 6,14-16)

je geweten
Marcus 6,14-16
Koning Herodes hoorde van hem, want zijn naam was overal bekend geworden. Sommigen zeiden: ‘Johannes de Doper is opgewekt uit de dood en daardoor beschikt hij over zulke wonderbaarlijke krachten.’ Maar anderen zeiden: ‘Het is Elia,’ en weer anderen zeiden: ‘Hij is een profeet zoals die er vroeger waren.’ Toen Herodes dit allemaal hoorde, zei hij: ‘Het is Johannes, die ik heb onthoofd, die weer is opgestaan.’

Heb jij ook een geweten? Wanneer spreekt jouw geweten? Is dat niet als wij iets op onze kerfstok hebben? Iets dat de wereld nog niet uit is? Misschien hebben we het diep weggestopt. We kunnen ons geweten proberen te sussen. Maar er hoeft maar iets te gebeuren, of ons geweten speelt toch weer op.

Gezegend ben je als je een geweten hebt. En als je jouw geweten zijn werk laat doen. Hoe heilzaam is het geweten. Dankzij het geweten zijn veel onopgeloste zaken toch nog aan het licht gebracht en opgelost.

Herodes is een koning die denkt dat hij de baas is over leven en dood. Zo regeert hij. Machtswellust en willekeur lijken hem niet vreemd. Als ik de baas ben mag ik doen wat ik wil. Johannes de Doper heeft hij een kopje kleiner gemaakt. Maar dan hoort Herodes van Jezus. Van zijn prediking. Van zijn wondertekenen. De mensen denken van alles over Jezus. Maar Herodes’ geweten spreekt: Het is Johannes, die ik heb onthoofd, hij is weer opgestaan.

Zelfs die wrede Herodes heeft een geweten. Herodes hoort van Jezus. Dat is genoeg om zijn geweten wakker te maken. Jezus herinnert hem aan Johannes de Doper die hij heeft onthoofd.

Aan wie mag Jezus jou herinneren? Wie heb jij letterlijk of figuurlijk een kopje kleiner gemaakt? Welke dingen heb jij uit de weg te ruimen? Laat je geweten spreken. Ga met alles wat boven komt naar Jezus. Ga in zijn licht staan met heel je verleden. Laat Hem je heel maken. Ontvang zijn heelheid en vrede en deel die dan uit.