Jezus kan niet onopgemerkt blijven. (Marcus 7,24)

Jezus kan niet onopgemerkt blijven.
Marcus 7,24
Hij ging weg en vertrok naar de omgeving van Tyrus. Daar nam hij zijn intrek in een huis, en hoewel hij niet wilde dat iemand dat te weten zou komen, lukte het hem niet onopgemerkt te blijven.

Je zult maar een bekende Nederlander zijn. Regelmatig kom je op televisie. Loop je op straat: iedereen herkent je. Reis je met de trein: je kunt niet incognito blijven. Er is altijd wel iemand die je herkent. En die het doorvertelt.

Jezus is een bekende Jood onder het volk van de Joden. Overal waar Hij komt stromen de mensen massaal toe. Met hun zieken en bezetenen. Maar nu is Jezus het land uitgegaan. Hij houdt verblijf in de omgeving van Tyrus en Sidon. Hij wil niet dat iemand te weten komt dat Hij daar is. Maar het lukt niet om onopgemerkt te blijven. Ook over de grens is zijn naam doorgedrongen. Ze hebben van Hem gehoord. Ze weten hoe Hij er uit ziet. Ze weten van zijn verkondiging van God als Koning. Of in elk geval van zijn werken, zijn genezingen.

Jezus is hier! In deze stad. In dat huis. Straks staat er dat er meteen een vrouw naar Jezus toekomt die Hem vraagt haar dochter te bevrijden. Ze komt niet pas na een week, maar meteen. Jezus kan geen dag verborgen blijven.

Ik maak hier even een metafoor van. Als jij Jezus hebt ontvangen en als Jezus de intrek heeft genomen in jouw levenshuis, kan Hij dan verborgen blijven? Als je op Jezus vertrouwt, dan woont Hij in jou. Jij hoeft niet te schreeuwen om Jezus bekend te maken. De vraag is wel of je Hem de ruimte geeft. Als je Hem de ruimte geeft voor zijn werk, dan kan Hij ook in jouw leven geen dag onopgemerkt blijven! Dat maakt van jou geen bekende Nederlander. Jij maakt gewoon Hém bekend.