Jezus testen. (Marcus 8,10-13)

Jezus testen
Marcus 8,10-13
Meteen daarna stapte hij met zijn leerlingen in de boot en voer naar het gebied van Dalmanuta. Daar kwamen de farizeeën op hem af, en ze begonnen met hem te discussiëren. Om hem op de proef te stellen, verlangden ze van hem een teken uit de hemel. Jezus slaakte een diepe zucht en zei: ‘Waarom verlangt uw soort mensen een teken? Ik verzeker u: aan mensen als u zal zeker geen teken gegeven worden!’ Hij liet hen staan waar ze stonden, stapte weer in de boot en voer naar de overkant.

Voor het goede doel sprongen mijn zoon en jongste dochter in de gracht. Het was heerlijk zwemweer. Ik vroeg: “Heb je echt in de gracht gezwommen?” Zij lieten een foto zien. Daar kon ik niet onderuit.

Bewijs het maar eens. Er zijn dingen waar we gewoon niet onder uit kunnen. Neem nu Jezus. Zoals Hij onderwijs geeft is er niemand. Hij spreekt met gezag. Doet daarbij tekenen en wonderen. Geloof je Hem niet om wat Hij zegt? Geloof dan om wat Hij doet. Maar de Farizeeën intensiveren hun aanvallen op Jezus. Ze treden in discussie met Hem. Ze verlangen van Hem een teken uit de hemel. Hoezo een teken uit de hemel? Wat moet Jezus bewijzen? Hij laat stééds zijn Vader zien. Dat God Koning is. Wat wil je nog meer?

Soms zeggen mensen: Als God me een teken geeft, dan ga ik in Jezus geloven. Maar God geeft tekens bij de vleet. Als je nu niet gelooft, waarom dan wel bij dat ene teken? Wat de Farizeeën betreft: het gaat hen helemaal niet om een teken. Zij stellen zich op als keurmeesters. Zij doen alsof zij bepalen wat goed en verkeerd is. Wat kwaliteit heeft en wat niet. Ze testen Jezus. Zij oordelen over de Zoon van God. Hij die eens komt om de levenden en de doden te oordelen! In feite hébben de Farizeeën Hem allang veroordeeld. Ze gebruiken hun publieke aanvallen alleen om andere mensen ook zover te krijgen.

De opzichters in de bouw testten en keurden de steen. Ze vonden Hem waardeloos en gooiden Hem weg. Maar de steen die zij weggooiden is door God gemaakt tot hoeksteen.
Wat doe jij: struikel je over Jezus of bouw je op Hem?