Jezus verzamelt zijn leerlingen weer om zich heen. (Marcus 14,26-31)

Jezus verzamelt zijn leerlingen weer om zich heen.
Marcus 14,26-31
Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg. Jezus zei tegen hen: ‘Jullie zullen allemaal ten val komen, want er staat geschreven: “Ik zal de herder doden, en de schapen zullen uiteengedreven worden.” Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea.’ Petrus zei tegen hem: ‘Misschien zal iedereen ten val komen, maar ik niet!’ Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker je: juist jij zult me vannacht, nog voor de haan tweemaal gekraaid heeft, driemaal verloochenen.’ Maar Petrus hield met grote stelligheid vol: ‘Al zou ik met u moeten sterven, ik zal u nooit verloochenen.’ Alle anderen zeiden iets dergelijks.

Soms heb je groepen met een krachtige leider. De leider valt weg en de groep valt helemaal uit elkaar. Zo lijkt het bij Jezus’ leerlingen ook te gaan: Jezus zal gedood worden en de groep van zijn leerlingen zal helemaal uit elkaar vallen!

In elk geval blijkt hoe belangrijk Jezus zelf is. Hij is de samenbindende factor. Alleen door Hem vinden zijn leerlingen eenheid. Tegelijk geldt: het uit elkaar vallen van déze groep zal tijdelijk zijn. Dat valt op! Als een krachtige leider sterft dan zullen zijn volgelingen zich niet zomaar hergroeperen. Of de leider moet al een krachtige opvolger hebben aangewezen. Jezus heeft geen opvolger nodig. Hij staat zelf op uit de dood. Hij zal zelf zijn leerlingen weer bij elkaar brengen. Daar heb je het belangrijkste kenmerk van de kerk: de kerk is van de Heer. Jezus is de eeuwige Zoon van God. Hij was dood, maar Hij leeft. Hij brengt mensen bij elkaar uit alle mensen. Hij beschermt hen en onderhoudt hen.

Op het moment dat Jezus deze dingen zegt horen zijn leerlingen niets van dat goede nieuws. Ze horen alleen dat ze van Jezus af zullen vallen. Als Hij sterft. Ze protesteren allemaal. Petrus het hardst. Maar diezelfde nacht zal hij Jezus drie keer verloochenen. Maar als Jezus later is opgestaan gaat Hij ook Petrus voor naar Galilea. Daar zie je weer het geheim van de kerk. De kerk bestaat niet uit mensen die elkaar hebben uitgezocht. De kerk bestaat uit mensen die door Jezus gevonden zijn. Hij is de goede Herder die zijn schapen bij elkaar brengt. Wat heb je dan een bonte groep! Kun je bij elkaar blijven? Ja, alleen als je je laat vinden door Jezus.