kopje onder in de heilige Geest (Marcus 1,8)

kopje onder in de heilige Geest
Marcus 1,8
Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen met de heilige Geest.

Als een boot kapseist dan duurt het maar even of hij is onder water verdwenen. Ook al lijkt het in slow motion te gaan, als hij onder water is dan is hij weg. In het Grieks werd voor een gezonken schip hetzelfde woord gebruikt als het woord voor dopen. Dopen is kopje ondergaan. Onder water verdwijnen.

De doop van Johannes wijst op zonden die verdwijnen. Jezus komt er aan Hij en draagt onze zonden weg. De doop van Johannes wijst op een oude levensstijl die je aflegt. Als kleren die je niet meer passen. Mensen worden rijp gemaakt voor Jezus. De enige die hen als gegoten zit.

Johannes doopte mensen in water. Jezus doopt mensen in de Geest. Dat is: Johannes dompelde mensen onder in water. Jezus dompelt mensen onder in de heilige Geest. Als wij kopje onder gaan in het water dan sterven we. Als wij kopje onder gaan in de Geest dan leven we. Beide hebben we nodig! Het water van de doop wijst op Jezus’ bloed. Zelfs de druk van duizend meter water boven ons kan onze zonden niet doen verdwijnen, ze verdwijnen alleen onder het bloed van Jezus. Maar dan ook totaal. Die zien we nooit meer terug. Maar daarmee hebben wij nog geen nieuw leven. Nieuw leven is ook een cadeau van God. Daarvoor laat Jezus ons kopje onder gaan in zijn Geest. Door zijn Geest maakt Jezus in ons een nieuw begin.