loslaten en overgave (Marcus 10,20-22)

loslaten en overgave
Marcus 10,20-22
Toen zei de man: ‘Meester, sinds mijn jeugd heb ik me daaraan gehouden.’ Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem: ‘Eén ding ontbreekt u: ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten; kom dan terug en volg mij.’ Maar de man werd somber toen hij dit hoorde en ging terneergeslagen weg; hij had namelijk veel bezittingen.

Soms zijn er mensen die al hun bezittingen verkopen en het geld aan de armen geven. Armen zijn er altijd onder ons en om ons heen. Zo’n actie om de armen te helpen, daar kun je veel goeds mee doen.

Jezus vraagt niet alle mensen die rijk zijn om al hun bezit te verkopen en de opbrengst aan de armen te geven. Barmhartig en mild geven kan ook zonder al je bezit te verkopen. Er zijn veel rijke mensen die die gave hebben. Jezus vraagt wel met zoveel woorden aan deze jongeman dat hij al zijn bezit verkoopt en het geld aan de armen geeft. Jezus zegt erbij: “Dan zult u een schat in de hemel bezitten.”

Aardse schatten vergaan. Hemelse schatten houden waarde tot in eeuwigheid. Zoek je eeuwig leven? Laat dan je leven niet helemaal in beslag nemen door alles wat tijdelijk is. Dat laatste kunnen wij allemaal in onze zak steken. Of je nu rijk bent of arm. Zijn er dingen waar wij zo aan vast zitten, dat die het uitzicht op wat echt belangrijk is belemmeren? Dan moeten we leren loslaten.

Maar loslaten is niet het enige. Naast loslaten vraagt Jezus overgave. Jezus zegt: “Kom dan terug en volg Mij!” Gods doel voor ons is niet een leeg leven, maar een vol leven. Los van alles wat ons zicht op God in de weg staat, vol van de eeuwige God zelf. Om dat aan ons te geven stuurde God Jezus. Wie er alles voor over heeft om Hem te volgen, die zal een schat in de hemel hebben. Jezus, de Zoon van God, is zelf die schat. Heb je voor Hém alles over? Het antwoord op die vraag laat zien wat er in je hart zit.