Maakt Gods verkiezende liefde gelovigen lui? (Efeze 1,4)

De Dordtse leerregels staan in de belangstelling. 400 jaar geleden werden die Leerregels opgesteld. Op de Synode van Dordrecht (1618-1619). De Dordtse Leerregels worden ook wel ‘het troostboek van de kerk’ genoemd. Een belangrijk thema in dit boekje is Gods verkiezende liefde. Veel mensen tobben met dat thema. In vier stukjes bekijken we vier vragen die daar over gaan. Deze week het vierde en laatste stukje.

HELEMAAL VOOR GOD

God heeft ons immers in Christus uitverkoren vóór de grondlegging van de wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. Efeze 1,4

lauw
Hoe staat het met uw geloofsleven? Is het warm of is het koud of is het lauw? Sommige mensen denken dat de leer van de uitverkiezing een belangrijke oorzaak is van allerlei lauwheid onder christenen. Als je uitgekozen bent en zeker van leven met God op de nieuwe aarde, dan maakt het toch niet meer uit wat je vandaag doet? Nu zullen wij dat niet zo hardop zeggen. Maar eerlijk gezegd… Als bijvoorbeeld uw vertrouwelijk praten met God de HEER afneemt… Misschien denkt u ‘Ik zou meer moeten bidden’ (hoezo moeten?), maar u doet het niet… Of als u merkt dat er afstand groeit tussen u en God en, ach, u laat het ook maar zo… …Hoe anders is Gods goede nieuws!

onberispelijk
God heeft ons niet uitgekozen, opdat wij zonder God zouden gaan leven, maar God heeft ons uitgekozen, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht, zegt Paulus. Dat gaat niet over volmaaktheid straks op de nieuwe aarde, maar over heilig leven hier en nu. Ons leven wordt dienen. Priesterdienst. Helemaal voor God. Denk aan de priester in het Oude Testament die heilig en onberispelijk moet zijn (Leviticus 21,6). De houding van ‘een beetje afstand moet toch kunnen’ past daar niet bij.

cadeau
Het is waar: in dit leven blijven we aanvechtingen houden. Johannes zegt dat de gelovige die zegt dat hij geen zonde doet zichzelf voor de gek houdt en Christus niet werkelijk kent (1 Johannes 1,8). Christus is juist gekomen om voor onze zonden te sterven en zijn dood en opstanding voor ons is elke dag de bron voor ons leven. Misschien vergeten wij makkelijk dat Jezus niet alleen vergeving voor ons heeft verdiend, maar ook nieuw leven. Die twee dingen horen bij elkaar. Je kunt niet het ene wel krijgen en het andere niet. Samen zijn ze cadeau. (1 Korinte 1,30) Dat zit ook in dat woordje ‘opdat’ in Efeze 1,4: God heeft ons niet uitgekozen omdat we heilig en onberispelijk leven, maar opdat we heilig en onberispelijk leven. Cadeau.

Christus
Christus heeft voor ons een leven dichtbij God verdiend. Wat een goed nieuws! Het kan niet anders of dat is bij wie in Christus gelooft dan ook te zien in zijn of haar leven. Naast wat voor struikelen dan ook. En wat die lauwheid betreft: wat ook maar een oorzaak is van lauwheid in het geloofsleven, de oorzaak is niet Gods uitverkiezing van mensen. Want God kiest mensen uit om ze te overladen met zijn cadeaus. Met het leven van Christus. Om ze te vullen met de liefde van Christus en met zijn heilige Geest. Dan word je niet lauw, maar warm. In Christus. Daar wordt niemand hoogmoedig, of onzeker, of onverschillig van. Dat maakt wel ons besef van onze tekorten voor God sterker en ons beroep op Christus, en het maakt ook ons verlangen sterker naar wat God ons wil geven in Christus. Ook nu al.

Eerder gepubliceerd in het weekblad De Reformatie