Marcus

Met Marcus stilstaan bij Jezus Christus, de Zoon van God

Lectio divina is een oude manier van Bijbel lezen. Monniken hadden veel baat bij die methode in hun dagelijkse tijden van Bijbel lezen. Dat is: in hun momenten van zijn bij God. De monniken lazen vaak Bijbelboeken in hun geheel. Stukjes bij beetjes. Lezen en herlezen. Zo het hele boek door. Dat gaf hen diepe inzichten wie God is en hoe Hij in hun leven wil zijn. Lectio divina beoefenen vraagt een lange adem. Het gaat niet om snel scoren. Het gaat niet om speciale ervaringen. Het gaat zelfs niet om resultaat. Het gaat om bij God zijn. Als we Hem elke dag trouw opzoeken met een open hart en oog en oor, dan zal Hij in ons leven komen en op zijn tijd en in zijn tempo ons veranderen. Op die manier zullen we steeds opnieuw en steeds meer Hem laten zien.

In de rubriek ‘overdenking’ hoop ik vanaf nu met enige regelmaat stukjes te plaatsen aan de hand van het evangelie van Jezus Christus zoals Marcus dat beschrijft. Mee naar aanleiding van mijn dagelijkse stille tijd met dit boek.