Met één mens kan God een nieuw begin maken. (Genesis 6,8-10)

Genesis 6,8-10
Met één mens kan God een nieuw begin maken.
8 Alleen Noach was Hij goedgezind. 9 Dit is de geschiedenis van Noach en zijn nakomelingen. Noach was een rechtschapen man; hij was in zijn tijd de enige die een onberispelijk leven leidde, in verbondenheid met God. 10 Hij had drie zonen: Sem, Cham en Jafet.

In zijn onverdiende goedheid kiest God één mens die Hij redt. De mens is niet voorbij. Met deze ene mens maakt God een nieuw begin.

Mensen kunnen bij God vandaan lopen. Met duizenden. Of met miljoenen. Mensen kunnen ook God zoeken. In onze westerse samenleving lijken steeds minder mensen God te zoeken. Maar ook als niemand God zoekt, het kan beginnen met één. Ook met jou.

Noach wandelde met God, net als Henoch vroeger. Eigenlijk is het normaal voor mensen om heel vertrouwd met God te leven. Daarvoor heeft God ons gemaakt. Maar als wij allemaal gebroken hebben met God, dan is wandelen met God een trendbreuk. In een samenleving die los van God wil staan, valt Noach op door zijn leven mét God.

Dat Noach met God wandelt is niet zijn eigen prestatie. Het is een cadeau van God. Kijk maar: “God was Noach goedgezind.” Eigenlijk staat daar: “Noach vond genade in de ogen van God.” Genade is iets dat je onverdiend krijgt. Dankzij God bleef Noach God zoeken en hield hij vol.

Wandelen met God biedt hoop. God geniet van wie met Hem wandelen. Om met God te wandelen is geloof nodig. Wie gelovig dicht bij God leeft, die zal de goedheid en de genade van de Heer proeven.

Wandelen met God. Hoe geef je dat vorm? Bijvoorbeeld door rustig en trouw de Bijbel te lezen. Door je steeds te verdiepen in hoe wonderlijk mooi God zich heeft laten zien in zijn Zoon Jezus. Door alles uit je leven met God te delen. Door in de natuur je hart open te zetten voor God de Schepper, die ook jouw Schepper is. Door ruimte te geven aan een lied voor God dat opkomt vanuit je hart.