Met God verbonden zijn is onze redding. (Genesis 6,17-22)

Genesis 6,17-22
Met God verbonden zijn is onze redding.
17 Ik laat een grote vloed over de aarde komen, een watermassa die haar zal overspoelen, om alles onder de hemel waarin levensadem is te vernietigen; alles op aarde zal omkomen. 18 Maar met jou zal Ik een verbond sluiten. Jij moet de ark in gaan, samen met je zonen, je vrouw en de vrouwen van je zonen. 19 En van alle dieren moet je er twee in de ark brengen, om ervoor te zorgen dat die met jou in leven blijven. Een mannetje en een wijfje moeten het zijn. 20 Van alle soorten vogels, alle soorten vee en alle soorten dieren die op de aardbodem rondkruipen zullen er twee naar je toe komen; die zullen in leven blijven. 21 Leg ook een voorraad aan van alles wat eetbaar is, zodat jullie allemaal te eten hebben.’ 22 Noach deed dit; hij deed alles zoals God het hem had opgedragen.

Door een grote watervloed vernietigt God alles op aarde waarin een levensadem is.
Alles? Nee, God laat Noach in leven. God sluit een verbond met hem. Als Noach aan God verbonden is, dan zal hij leven. In de ark is hij veilig, dwars door het diepe water van de dood heen.

God zegt: “Met jou zal Ik een verbond sluiten.” Met jou. God geeft Noach een unieke plek. God de Vader, de Schepper van hemel en aarde verbindt zich aan hem. Zoals God zich vroeger verbond aan de eerste mens, Adam.

Waarom verbindt God zich aan Noach? Noach is de enige die rechtvaardig is. Bedenk daarbij: Zijn rechtvaardigheid is een cadeau van God. Zoals we eerder al zagen: God bewees Noach genade. Onverdiende goedheid.

De ark is klaar. Noach moet in de ark gaan. Met zijn vrouw, en met hun zonen en de vrouwen van hun zonen. Noach en zijn huisgezin worden gered. Zij met hem. Zoals later bijvoorbeeld de gevangenbewaarder van Filippi ook wordt gered samen met zijn huisgezin. Zij met hem.

Ook voor de dieren is er toekomst. God zegt tegen Noach: “Van alle dieren moet je er twee in de ark brengen, om ervoor te zorgen dat die met jou in leven blijven.” Weer klinken de woorden ‘met jou’. Via de ene mens Noach geeft God redding aan al die diersoorten. De soorten moeten in stand blijven.

Is er ook een persoon via wie wij en de schepping vandaag onverdiende redding kunnen krijgen? Ja, Noach verwijst al naar de Messias Jezus. Hij is de enige mens die rechtvaardig is van zichzelf. Hij laat zichzelf van de aardbodem wegvagen. Als we aan Hem verbonden zijn, dan zullen we leven. Hoe? Alleen in Christus. Met Hem.