nepnieuws (Marcus 13,21-23)

nepnieuws
Marcus 13,21-23
Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk, dit is de messias,” of: “Daar is hij,” geloof het dan niet, want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die tekenen en wonderen zullen verrichten om Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. Jullie moeten oppassen, ik heb het jullie allemaal van tevoren gezegd.

De laatste tijd is het veel in het nieuws: nepnieuws. Er worden berichten verspreid. Bijvoorbeeld via sociale media. Nieuwzenders pikken het op als groot nieuws. Achteraf blijkt het nepnieuws. Maar dan heeft dat valse nieuws zijn werk al gedaan.

Jezus waarschuwt voor nepnieuws. Valse berichten over Hem zelf! Er zullen mensen komen die beweren dat zij de beloofde Messias zijn. Dat is de door God beloofde die gezalfd is met de heilige Geest. Er zullen mensen zijn die hun vertrouwen in hen stellen. Die mensen zullen tegen anderen zeggen: “Kijk, dit is de Messias!” Die nepmessiassen zullen zelfs tekenen en wonderen doen. Het is hun bedoeling Gods kinderen te misleiden. De misleiding is dat ze mensen bij Jezus de echte Messias vandaan willen halen!

Er zullen steeds weer mensen zijn die beweren dat zijzelf de redder van de wereld zijn. Niet Jezus, maar zij. Dat kan in het groot bij leiders van volken en landen. Die zich laten vereren als de grote redder. Dat kan natuurlijk net zo goed in het klein. Op je werk, op school of in de kerk. Maar het is nog preciezer. Mensen zullen zeggen: Iedereen mag de beloofde Redder zijn, maar Jezus in elk geval niet.

Hoe weet je of je nepnieuws volgt over de door God beloofde Gezalfde? Beslissend is of je Jezus erkent als de door God beloofde Messias! Alle andere aanwijzingen van wie of wat de Messias is zijn nep.

Wat is hier belangrijk? Dat je de stem van Jezus als de Goede Herder kent. Dat je alleen naar Hem luistert en Hem volgt en niet afwijkt van het goede nieuws van Jezus Christus, de Zoon van God, die gekruisigd is en opgestaan.