Niet geschikt voor kinderen? (Marcus 10,13-16)

Niet geschikt voor kinderen?
Marcus 10,13-16
De mensen probeerden kinderen bij hem te brengen om ze door hem te laten aanraken, maar de leerlingen berispten hen. Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen: ‘Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.’ Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen.

Grote mensen hebben soms van die dingen waar ze liever geen kinderen bij hebben. Er kunnen thema’s zijn die ze minder geschikt vinden voor kinderen of kleine kinderen. Op zich kan het goed zijn om kinderen aan bepaalde zaken nog niet bloot te stellen. Denk aan filmkeuringen. Er zijn films voor alle leeftijden, voor 6 jaar en ouder, 12 jaar en ouder, of 18 jaar en ouder. Hoe meer geweld, overspel en grofheid er in de film is, hoe hoger de leeftijdsgrens.

Maar waarom zou je kinderen van Jezus afhouden? Hij is de Zoon van God. Bij Hem is geen spoor van grofheid, onrecht, leugen, overspel en bedrog. Ja, ze hadden het net over overspel gehad. Zou dat nog naklinken en maken dat Jezus’ leerlingen denken: dit is geen onderwerp voor kinderen? Maar hun houding getuigt niet van opkomen voor die kinderen. Ze houden hen niet bij zware thema’s vandaan, ze houden hen bij Jezus vandaan!

Jezus is niet gekomen voor mensen van 12 jaar en ouder, of 18 jaar en ouder. Jezus is gekomen voor iedereen. Bij Jezus vind je geen geweld, vloek en gebrokenheid. Bij Jezus vind je heelheid. De ouders van die kinderen doen iets heel moois: ze komen bij Jezus om hun kinderen door Hem te laten aanraken. Ze verwachten dat God hun kinderen zegent door Jezus! Midden in alles dat gebroken is zoeken ze zegen, vrede en heelheid bij Jezus. Precies daarvoor is Jezus gekomen. Snap je dat Jezus woedend is als wij onze kinderen bij Hem vandaan houden?