provinciale biecht (Marcus 1,5)

provinciale biecht
Marcus 1,5
Alle inwoners van Judea en Jeruzalem stroomden toe en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan, terwijl ze hun zonden beleden.

Hoe voelt het als je iemand onrecht hebt aangedaan? Gelukkig ben je als dat je dwars zit!
Als ik mijn vrouw of een van onze kinderen lelijk heb behandeld dan kan ik daar mee rond blijven lopen, maar dat maakt me ongelukkig. Als ik het eerlijk aankaart en sorry zeg of waar nodig vergeving vraag, dan komt er ruimte. De ruimte van herstelde verhoudingen. Mijn liefde kan weer stromen. Het is weer goed tussen ons.

Misschien vind je vergeving van zonden iets voor zware kerken met een negatief mensbeeld. Maar van vergeving van zonden word je niet zwaarder, maar kilo’s lichter. Het gaat niet ten koste van je mens zijn en van onderlinge verhoudingen, maar je bloeit er samen juist van open.

Misschien begrijp je nu dat alle inwoners van Judea en Jeruzalem toestromen. De hele provincie! Ze komen bij Johannes de Doper. Ze belijden hun zonden. Het gaat er niet om dat ze graag schuldig willen zijn, of zich schuldig willen voelen. Het gaat juist om vergéving van zonden in de weg van schuldbelijdenis.

Die vergeving van zonden staat niet op zich. Het uiteindelijke doel is leven in herstelde verhoudingen!

God stuurt Johannes de Doper. Als voorloper van Jezus. Door Jezus komt God mensen weer in de goede verhouding met Hem zetten. Jezus komt mensen redden van hun zonden, hun opstand tegen God. Hij draagt onze zonden weg, de dood in, om aan ons het leven te geven. Een herstelde verhouding met God, met onszelf en met elkaar als mensen.

Laat de kerken waar dat goede nieuws verteld wordt maar volstromen.