respect (Marcus 6,11)

respect
Marcus 6,11
‘Maar als jullie ergens niet welkom zijn en de mensen niet naar jullie willen luisteren, moet je daar weggaan en het stof van je voeten schudden ten teken dat je niets meer met hen te maken wilt hebben.’

Wanneer heb je respect voor iemand? Als je hem in zijn waarde laat. Bij respect past geen dwang. Zo is het ook met het goede nieuws van God. Dat is het beste wat een mens kan overkomen. Maar als wij er niet aan willen, dan zal God ons niet dwingen.

De mensheid is bij God vandaan gelopen. God wil ze terugwinnen voor Hem. Zoveel houdt Hij van hen. Hij weet ook dat ze alleen gedijen bij Hem. Hij is hun Maker. Hij alleen kan hen tot hun bestemming brengen. God stuurt zijn enige Zoon. Jezus komt om mensen terug te brengen bij God. Daar kunnen ze op twee manieren op reageren. Ze zien hun Maker en zijn liefde en ze laten zich thuisbrengen óf ze houden God van zich af en ze blijven ver bij Hem vandaan. In het eerste geval verandert alles voor hen. In het tweede geval verandert er niets in hun situatie.

Het is wel duidelijk wat God wil. In Ezechiël 33,11 zegt Hij: “De dood van een goddeloze (een mens die zonder God leeft) geeft me geen vreugde, Ik wil dat Hij een andere weg inslaat en in leven blijft.”

Maar er zullen altijd mensen zijn die niets met God en Jezus te maken willen hebben. Als Jezus’ leerlingen er op uit gaan met het goede nieuws van God, dan mogen zij die mensen niet dwingen om hun vertrouwen op Jezus te stellen. Alsof je dat zou kunnen afdwingen trouwens. Maar Jezus zegt nadrukkelijk dat van dwang geen sprake mag zijn. Liefde dwingt niet.