toneelspelers (Marcus 7,6-8)

toneelspelers
Marcus 7,6-8
Maar hij antwoordde: ‘Wat is de profetie van Jesaja toch toepasselijk op huichelaars als u! Er staat immers geschreven: “Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij; tevergeefs vereren ze mij, want ze onderwijzen hun eigen leer, voorschriften van mensen.” De geboden van God geeft u op, maar aan tradities van mensen houdt u vast.’

Heb je wel eens meegespeeld in een toneelstuk of musical? Je krijgt een bepaalde rol. Die speel je uitmuntend. Jij bent niet echt de persoon van die rol. Op het toneel lijk je sprekend zo, omdat je die rol speelt.

De Farizeeën en de Schriftgeleerden uit Jeruzalem spelen ook een rol. Zo zijn ze niet echt, maar van buiten lijkt het net of ze zo zijn. Welke rol spelen ze en hoe zijn ze echt? Dat laat de profeet Jesaja zien. Als Jezus Jesaja citeert lees bij Jesaja dan verder dan dat ene vers alleen.

De rol die ze spelen is deze: als je ze hoort praten, dan lijkt het net of ze diepe eerbied voor God hebben. Ze houden zich aan alle rituelen. Zelfs aan de oude gebruiken van de voorouders. Ze gaan daar prat op. Wie dat laatste niet doet is voor hen een slechte gelovige. Zelf willen ze bekend staan als mensen die heel goed God dienen.

Hoe ze echt zijn is dit: ze houden God van zich af. God mag niet in hun hart komen. In het centrum van hun leven. En vandaaruit de controle overnemen en alles besturen. Hun vroomheid is alleen een laagje aan de buitenkant. Diep van binnen zitten er heel andere dingen bij hen. Jesaja zegt: “Hun ware bedoelingen houden ze diep verborgen voor de Heer.”

Maar Jesaja belooft ook een nieuwe tijd waarin doven horen en blinden zien. Die tijd brengt God door Jézus! God vraagt respect voor Jezus. Maar zij buigen het recht en beramen geweld tegen Jezus. Daarmee verzetten ze zich tegen Gód. Volgens Jesaja zal het slecht met hen aflopen: geweldenaars zullen vergaan.