uit verlies winst (Marcus 8,34-37)

uit verlies winst
Marcus 8,34-37
Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: ‘Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar er het leven bij inschiet? Wat zou een mens niet overhebben voor zijn leven?

“Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen”, zei Jezus tegen Petrus. Wat willen mensen? Leven! Daarvoor zijn we gemaakt. Maar als je niet weet wáár je dat leven vindt, dan wordt het zomaar vechten voor je leven; als het moet ten koste van anderen.

Wat wil God? Wat doet God? Dat laat God zien in Jezus. God denkt niet aan zichzelf alleen. God geeft zijn eigen Zoon prijs om ons te redden. Jezus denkt niet aan zichzelf alleen. Hij gaf zijn unieke plek bij zijn Vader op. Hij wil zijn geluk bij Vader juist met veel anderen delen. Daarvoor was Jezus bereid om zijn leven te verliezen. Om aan óns het leven te geven.

Een spreuk zegt: ‘Als je Jezus volgt moet je Hem wel laten voorgaan.’ Anders volg je Hem niet meer. Jezus laten voorgaan betekent naar Hem kijken, naar zijn stem luisteren, en dan met Hem mee gaan. Van Hém leven krijgen en leren leven.

Wat ontvang je als je je vertrouwen op Jezus stelt en Hem volgt? Dan neemt Hij je mee naar zijn Vader. Dan stelt HIJ jouw leven veilig. Voor altijd. Dan hoef je dat niet zelf veilig te stellen! Dan ontvang je van Hem alle ruimte: het draait in jouw leven niet meer allemaal om jou. Jij kunt er juist helemaal voor anderen zijn.

Wil jij zelf je leven veilig stellen? Wie betaalt de prijs daarvoor? Dat gaat ten koste van anderen, en ten slotte ook van jezelf. Of mag Jézus jouw leven veilig stellen? Mag Hij de prijs daarvoor betalen? Als Hij je houvast is dan hoef je niet vast te zitten aan het leven. Wat kun je dan veel voor anderen betekenen!