Uw wil geschiede. (Marcus 14,36b)

Uw wil geschiede.
Marcus 14,36b
‘Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt.’

Veel mensen kennen de uitdrukking ‘uw wil geschiede’ uit de taal van de gebeden. Maar wat betekent die uitdrukking eigenlijk?

Er zijn dingen waar wij invloed op hebben en er zijn dingen waar wij geen invloed op hebben. De bede ‘uw wil geschiede’ wordt wel gebruikt bij zaken waar wij niet voor kunnen kiezen. Bijvoorbeeld als mensen die erg ziek zijn God vragen om herstel en dan zeggen: “uw wil geschiede”. Daarmee geven ze denk ik aan dat ze God niet voor de voeten willen lopen: Hoe het verder gaat is voor ons verborgen. Maar de Heer weet wat het beste voor ons is.

Als Jezus zegt ‘uw wil geschiede’, dan bedoelt Hij iets anders. Wat God wil is voor Jezus niet verborgen. Het is Hem juist helemaal helder. Hij heeft er zelf van harte mee ingestemd. Alleen komt vlak voordat het zover is de zwaarte van die opdracht heel sterk op Hem af. Van het boeten voor ons aan het kruis. Jezus zegt tegen zijn Vader: “Neem deze beker van Mij weg. Maar laat niet gebeuren wat Ik wil, maar wat U wilt.” Daarmee zegt Jezus niet: “Wilt U doen wat U goed vindt”. Jezus zegt wel: “Ik doe graag wat U wilt.” Dat is een mooie manier van bidden! Het is een vorm van toewijding.

Jezus heeft ons Gods wil bekend gemaakt. Gods bestemming voor ons. Hij wil jou leren om Hem na te zeggen tegen God: “Leer mij uw wil te doen.” Hij wil jou leren om daar ook daadwerkelijk in te groeien. Vraag Hem vooral dáárom!