Vaders liefdesbrief

Vaders liefdesbrief
Marcus 1,11
En er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’

Er bestaat een gedicht dat ‘Vaders liefdesbrief’ heet. Dat is geschreven om je er aan te herinneren dat God, de volmaakte Vader, van jou houdt.

Jezus is ondergedompeld. De Geest van God daalde uit de hemel op Hem neer. Dan klinkt er een stem uit de hemel. Vaders stem. Hij bevestigt zijn Zoon: “Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind Ik vreugde!” Maar Jezus weet toch wel dat zijn Vader van Hem houdt? Toch is het heerlijk als zijn Vader dit zegt aan het begin van zijn publieke taakuitvoering. Juist het feit dat Jezus Gods geliefde Zoon is zal namelijk aangevochten worden. Vooral op Golgota: “Als je de Zoon van God bent, red jezelf dan maar en kom van het kruis af!”

Die aanvechting raakt precies aan Jezus’ taak: mensen redden door zijn eigen dood. God is Vader en Rechter. Maar welke vader en rechter legt nu de straf die een crimineel verdiend heeft zijn eigen zoon op, zodat die crimineel vrijuit kan gaan? Houd je dan als vader echt van je zoon?

Kun je begrijpen dat mensen moeite hebben met deze God en Vader en zijn Zoon? Kijk dan naar hun motief. Zij brengen dit offer uit liefde voor jou en mij. Vader wil zijn huis weer vol hebben met zonen en dochters. Jezus wil ons aannemen als zijn broers en zussen. Vader geeft zijn geliefde Zoon en de Zoon geeft zichzelf, omdat zij zoveel van ons houden.

Om wat Jezus heeft gedaan mag jij je ook verzekerd weten van Vaders liefde. God wacht op jou. Mag Ik ook jouw Vader zijn?