van binnen uit (Marcus 7,17-23)

van binnen uit
Marcus 7,17-23
Toen hij een huis was binnengegaan, weg van de menigte, vroegen zijn leerlingen hem om uitleg over deze uitspraak. Hij zei tegen hen: ‘Begrijpen ook jullie het dan nog niet? Zien jullie dan niet in dat niets dat van buitenaf in de mens komt, hem onrein kan maken omdat het niet in zijn hart, maar in zijn maag komt en in de beerput weer verdwijnt?’ Zo verklaarde hij alle spijzen rein. Hij zei: ‘Wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid; al deze slechte dingen komen van binnenuit, en die maken de mens onrein.’

Hoe gezond eet jij of eten jullie? In ons land is er behoorlijk wat aandacht voor gezond eten en drinken. Veel mensen letten er goed op wat ze eten. Sommigen gaan daar verder in dan anderen. Maar hoe het ook zij: bij een gezond leven hoort gezonde voeding.

Hoe gezond leef jij of leven jullie? Heb je daarbij ook wel eens aandacht voor jouw hart? Wat leeft er in je hart? Hoe wordt dat zichtbaar naar buiten? Waar komt het openlijk uit? Waar subtiel?

God had aan zijn volk voedselwetten gegeven. Over wat ze wel of niet mochten eten. God verklaarde sommige dieren rein en andere onrein. Onreine dieren hadden bijvoorbeeld te maken met de dood. Aaseters mochten niet op het menu. In de voedselwetten kon je je trouw aan de levende God kwijt. God wilde dat zijn volk Hem toegewijd was tot op de etenstafel toe.

Maar in hoe de mensen ermee omgingen was er een verschuiving opgetreden. Ze hadden hartelijke toewijding vervangen door geloven voor de vorm. Streng op de buitenkant, onverschillig en ontrouw aan de binnenkant. Was je handen voor het eten. Anders wordt het eten onrein. Eet geen onreine dieren. Anders word jij onrein. Blijf van buiten schoon.

Dan komt Jezus. Hij is anders. Als Jezus een melaatse aanraakt wordt Jezus niet onrein. De melaatse wordt rein! Als jij Jezus ontvangt en toelaat in jouw hart, dan wordt Jezus niet onrein, maar dan zal Hij beginnen jou rein te maken. Niet rein van de buitenkant alleen, maar rein van binnen uit. Dan krijg je geen aangepast gedrag en buitenkantgeloof, maar Hij leert je weer hartelijke liefde en trouw aan God! Van binnen naar buiten!