Waarom krijgt een moordenaar levensverlenging? (Genesis 4,13-15)

Genesis 4,13-15
Waarom krijgt een moordenaar levensverlenging?
13 Kaïn zei tegen de HEER: ‘Die straf is te zwaar. 14 U verjaagt mij nu van deze plek en ik mag U niet meer onder ogen komen, en als ik dan dolend en dwalend over de aarde moet gaan, kan iedereen die mij tegenkomt mij doden.’ 15 Maar de HEER beloofde hem: ‘Als iemand jou doodt, zal dat zevenmaal aan hem worden gewroken.’ En Hij merkte Kaïn met een teken, opdat niemand die hem tegenkwam hem zou doodslaan.

Kaïn vindt de straf te zwaar: “Zo ben ik vogelvrij. Iedereen die mij tegenkomt kan mij doden.”
Abels leven kan Kaïn niet schelen. Zijn eigen leven wel. Hij laat geen berouw zien.
God maakt de straf niet lichter: Kaïn zal zijn leven lang angstig rondzwerven. Bang voor God en bang voor mensen. God geeft Kaïn wel een teken dat niemand hem durft te doden.

Zie je het verschil met Kaïn? Kaïn zei: “Ik hoef toch geen herder voor mijn broer te zijn?” Maar God blijft wel als herder naar Kaïn toekomen. God praat de moord niet goed. Maar Kaïn wordt geen vogelvrij mens die door ieder die hem tegenkomt gedood mag worden.

In het boek Deadline van Randy Alcorn zit een man achter een criminele persoon aan. De crimineel wil de man doden. Dat mislukt. Op een gegeven ogenblik krijgt die man de kans om de crimineel te doden. Hij doet het niet. De reden is: Als ik die crimineel dood, dan ontneem ik hem de kans om met berouw en inkeer naar God terug te keren. Zolang hij leeft heeft hij die kans nog wel.

Zo blijft God ook voor de moordenaar Kaïn de deur open houden: Zolang Kaïn leeft kan hij met berouw terugkeren naar God de Heer. Later zal Jezus aan het kruis vergeving schenken aan een berouwvolle moordenaar. Keurt God moord goed? Nee zeker niet. Maar God kan mensen van binnenuit zo veranderen dat ze niet meer tot een vloek, maar tot een zegen zijn. God zal wie Hij vergeeft ook nieuw maken. Dankzij de kracht van Jezus’ dood aan het kruis. Het bloed van Jezus spreekt krachtiger dan dat van Abel. (Hebreeën 12,24)