Wat doe jij met Gods afgezanten? (Marcus 9,11-13)

Wat doe jij met Gods afgezanten?
Marcus 9,11-13
Ze vroegen hem: ‘Waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen?’ Hij antwoordde: ‘Elia komt inderdaad eerst en herstelt alles, maar over de Mensenzoon staat toch geschreven dat hij veel moet lijden en met verachting behandeld zal worden? Ik zeg jullie: Elia is al gekomen, en ze hebben met hem gedaan wat ze wilden, zoals over hem geschreven staat.’

Een afgezant is een officiële vertegenwoordiger van een hooggeplaatst iemand. Bijvoorbeeld een koning. Namens de koning voert hij het woord. Wil je weten wat de koning zegt? Dan kun je niet om zijn afgezant heen.

God is Koning. Hij staat boven alle andere koningen en vorsten. God is God en geen mens. Toen God de mens maakte wandelde Hij met de mens. In de Tuin. De mens liep bij God vandaan. Maar God wil dat wij weer samen zijn. Daarom stuurde Hij steeds afgezanten. Om mensen te herinneren aan Hem. Om ze terug te brengen bij Hem. In herstelde verhoudingen. Maar de mensen bleven liever bij hun gebroken verhoudingen met God, met zichzelf, met elkaar, met Gods schepping. Heelheid bij God was te heftig voor hen.

God beloofde een tijd waarin er weer herstel zou zijn. Heelheid. Dat de liefde weer zou stromen. In de boeken van God stond: eerst komt de profeet Elia, door hem brengt God verzoening, dan komt God zelf, met heelheid.

De Schriftgeleerden weigeren Jezus te erkennen als Gods Zoon, de beloofde Messias. Eerst moet Elia nog komen. Maar Jezus zegt: “Elia komt inderdaad eerst, met herstel, maar Ik moet lijden. Elia is al gekomen. –Jezus denkt aan Johannes de Doper.– Maar ze hebben ook hem gedood.”

God stuurt zijn Zoon om mensen tot heelheid te brengen. Zijn bode ging voor Hem uit. Maar de mensen bleven liever bij hun gebroken verhoudingen. Daarom moet Gods Zoon zelf gebroken worden. Hij laat zich breken en verbreekt zo van binnenuit alle verzet tegen God en zijn heelheid. Daarna staat Hij op en deelt Hij uit. Wat doe jij? Blijf je bij het oude of laat je je toch nog heel maken door Hem?