Wat geef jij aan Jezus? (Marcus 3,7-12)

Wat geef jij aan Jezus?
Marcus 3,7-12
Jezus week met zijn leerlingen uit naar het meer, en een grote menigte uit Galilea volgde hem. Ook uit Judea en Jeruzalem, uit Idumea en het gebied aan de overkant van de Jordaan en uit de omgeving van Tyrus en Sidon kwamen veel mensen naar hem toe, omdat ze hadden gehoord wat hij allemaal deed. Hij zei tegen zijn leerlingen dat ze een boot voor hem gereed moesten houden, om te voorkomen dat hij door de menigte onder de voet zou worden gelopen. Allerlei zieken verdrongen zich om hem aan te raken, want hij had al veel mensen genezen. Telkens als de onreine geesten hem zagen, vielen ze voor hem neer en schreeuwden: ‘Jij bent de Zoon van God!’ Hij sprak hen bestraffend toe, en verbood hun bekend te maken wie hij was.

Als iemand gegeseld wordt, dat brandt er in. Elke slag snijdt in je vlees. Je schreeuwt het uit. Diepe sporen blijven achter. Uit het hele land komen mensen naar Jezus toe voor genezing. Deze mensen lijden onder ziekten en demonen. Ziekten en kwalen heten hier geselslagen: de mensen kwamen “zovelen als geselslagen hadden”.

Jezus bevrijdt mensen daarvan. Ze hoeven Hem alleen maar aan te raken. De profeet Jesaja zegt: “Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing.” (Jesaja 53,5)

De mensen bij het meer van Galilea willen graag hun ziekten en demonen kwijt. Ze worden geplaagd en zoeken verlossing daarvan. Maar niemand valt op de knieën en zegt tegen Jezus: “U bent de Zoon van God!”

De demonen vallen wel voor Jezus neer en roepen wel: “U bent de Zoon van God!” Maar zij zijn nepsupporters: ze geloven wel dat God bestaat, maar ze aanbidden Hem niet.

Wat zoek jij? Waarmee kom jij bij Jezus en wat wil jij aan Hem kwijt? Denk aan de profeet Jesaja. Geef je aan Jezus je zonden en tekorten? Geef je Hem je ziekten en je kwalen? Geef je Hem alles wat jouw leven geselt, al je pijn? Of geef je Hem je hart en je leven, jouzelf helemaal voor nu en altijd?

Jezus stierf voor ons welzijn. Maar alleen wat ik aan Hem geef neemt Hij op zich!