weer bij God komen (Marcus 5,27-29)

weer bij God komen
Marcus 5,27-29
Ze had gehoord over Jezus, en ze begaf zich tussen de menigte en raakte zijn bovenkleed van achteren aan, want ze dacht: Als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, zal ik al gered worden. En meteen hield het bloed op te vloeien en merkte ze aan haar lichaam dat ze van de kwaal genezen was.

Als een sporter doping gebruikt en wordt betrapt, dan wordt hij geschorst. Je mag bijvoorbeeld vier jaar lang niet uitkomen voor jouw sport. Na bewust misbruik is dat eigen schuld.

In het oude testament staan ook voorschriften over niet mee mogen doen. In bepaalde situaties mogen mensen niet in het heiligdom van God komen. Daarbij gaat het lang niet altijd om iets dat je fout hebt gedaan. Het is bijvoorbeeld als je een dode hebt aangeraakt. Als je als man een zaadlozing hebt gehad. Of als je als vrouw ongesteld bent of langere tijd bloed verliest.

In Leviticus 15 geeft God daar regels voor. Best heftig. Denk aan die vrouw met bloedverlies. Ieder die haar aanraakt wordt onrein. Alles waar die vrouw op zit of ligt dat wordt onrein. Als iemand anders alleen al haar bed of stoel aanraakt dan wordt die persoon ook onrein. Waarom mag ze niet in het heiligdom komen? Leviticus 15 zegt: “Dan zou ze Gods heiligdom verontreinigen.”

De vrouw in Marcus 5 begeeft zich onder de mensenmenigte. Ieder die haar aanraakt wordt onrein. Niemand van hen mag die dag meer bij God komen. Maar kijk eens wat God doet: God komt naar hén toe. In zijn Zoon Jezus. Midden in hun ongeschiktheid om bij God te komen.

De vrouw heeft een sterk geloof. Als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, zal ik gered worden. Door Jezus. Dat het vloeien stopt. Dat ik weer bij God mag komen. En onder de mensen. Het vloeien stopt meteen. Jezus wordt niet onrein, maar de vrouw wordt rein. Kom met al je onreinheid bij Jezus. Hij maakt je geschikt om weer bij God te komen.