Wees waakzaam! (Marcus 13,33-37)

Wees waakzaam!
Marcus 13,33-37
Pas op, wees waakzaam, want jullie weten niet wanneer die tijd zal komen. Het is als met een man die op reis ging: hij verliet zijn huis en droeg het beheer over aan zijn dienaren, die elk een eigen taak kregen, en de deurwachter gaf hij opdracht om de wacht te houden. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet wanneer de heer des huizes komt, ’s avonds, of midden in de nacht, of bij het eerste hanengekraai, of ’s morgens vroeg. Laat hij jullie niet slapend aantreffen wanneer hij plotseling komt. Wat ik tegen jullie zeg, zeg ik tegen iedereen: wees waakzaam!’

De eigenaar van een bedrijf gaat op reis. Hij gaat naar het buitenland waar het hoofdkantoor gevestigd is. Hij blijft een poos weg. Tijdens zijn reis moet het werk in zijn bedrijf natuurlijk doorgaan. Stel dat iedereen denkt: de eigenaar is op reis, wij doen niks. Dan gaat dat bedrijf failliet. Daarom geeft de eigenaar zijn personeel voordat hij op reis gaat de laatste instructies om alles goed te laten verlopen.

Zo’n beeld gebruikt Jezus over de tijd tussen zijn vertrek en zijn terugkomst. Jezus zal naar de hemel gaan. Er komt een tijd waarin aardbevingen, hongersnoden en oorlogen plaatsvinden. Jezus’ leerlingen krijgen te maken met hevige geloofsvervolgingen. Dan hier, dan daar. Hoe kun je overleven in zo’n tijd? Denk dan aan die bedrijfsleider die op reis gaat. Jezus geeft instructies voor straks. Hoe zijn kerk door kan gaan als Hij straks elders is? Het mooie bij Jezus is dat Hij dan zijn leerlingen niet alleen laat. Door zijn Geest geeft Hijzelf hen elke dag wat ze nodig hebben om hun werk te doen.

De wereld vergaat. Inderdaad, eens zal deze aarde vergaan. Maar dat is geen reden om bij de pakken neer te gaan zitten. Het is ook geen reden om onrustig te worden en je te laten opjagen. Dit is wat Jezus zegt: Jullie verantwoordelijkheid is dit: doe gewoon rustig en trouw je werk in dienst van Mij.

Jezus zegt tegen iedereen: “Wees waakzaam!” Wat heeft dat met die eigen verantwoordelijkheid van zijn leerlingen te maken? Wij weten niet wanneer Jezus terugkomt. We weten niet hoe laat het wordt. Maar als we trouw ons werk blijven doen, dan leven we in de goede houding om Jezus te ontvangen.