zes dagen later (Marcdus 9,2a)

zes dagen later
Marcus 9,2a
Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren.

Er zijn van die woorden in de Bijbel waar je zomaar overheen leest en die toch beslissend zijn voor waar het over gaat. Zes dagen later. Wat maakt dat nu uit? Een Bijbel in korte stukjes is handig. Voor als je na het eten aan tafel uit de Bijbel leest. Maar vergeet het verband niet waarin de dingen staan.

Zes dagen later. Dat is zes dagen nadat Jezus een nieuw element aan zijn onderwijs toevoegde. Het element dat Hij moest lijden en verworpen worden en gedood worden, maar na drie dagen zou opstaan. Dat lijden bleef bij Jezus’ leerlingen haken. Petrus reageerde heftig.

Zes dagen na die aankondiging gebeurt wat nu volgt. Jezus nam Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee. Een hoge berg op. Daar waren ze alleen. Geen andere mensen. Geen andere getuigen. Wel deze drie. Het getuigenis van twee of drie is betrouwbaar. Van drie nog meer van dan twee. Dus dat drietal dient ook als getuige van wat nu gaat gebeuren!

Zes dagen na Jezus’ aankondiging gebeurt wat nu volgt. Wat hier gaat gebeuren wordt wel Jezus’ verheerlijking op de berg genoemd. De evangelisten Matteus, Marcus en Lucas leggen alle drie die link tussen Jezus’ eerste lijdensaankondiging en Jezus’ verheerlijking op de berg. Het zijn maar drie woorden: zes dagen later. Maar zij bepalen de betekenis en de bedoeling van wat hier gebeurt: Jezus die schittert vol licht en majesteit, dat is geen verhaal apart. Lees wat hier gebeurt in nauwe samenhang met Jezus’ lijden!

Jezus heeft zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat.