Zoek de verschillen. (Marcus 12,28-34)

Zoek de verschillen.
Marcus 12,28-34
Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl ze discussieerden, en gemerkt had dat hij hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg: ‘Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod?’ Jezus antwoordde: ‘Het voornaamste is: “Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer; heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.” Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.’ De schriftgeleerde zei tegen hem: ‘Inderdaad, meester, wat u zegt is waar: hij alleen is God en er is geen andere god dan hij, en hem liefhebben met heel ons hart en met heel ons inzicht en met heel onze kracht, en onze naaste liefhebben als onszelf betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers.’ Jezus vond dat hij verstandig had geantwoord en zei tegen hem: ‘U bent niet ver van het koninkrijk van God.’ En niemand durfde hem nog een vraag te stellen.

In onze abonneekrant staan regelmatig twee plaatjes naast elkaar waarbij de vraag is: zoek de verschillen. Sommige verschillen zie je zo. Andere zijn veel moeilijker te vinden.

Een Schriftgeleerde vraagt Jezus naar het allergrootste gebod. Voor de Joden is daar maar één antwoord op mogelijk. Jezus geeft dat antwoord. Over God op één zetten en hartelijke liefde voor Hem. Waarom vraagt die man daarnaar? Jezus claimt dat Hij Gods Zoon is. Eén met God de Vader. Geen Jood zal accepteren dat Hij tegen het allergrootste gebod ingaat. Een mooie manier om Jezus onderuit te halen. De Schriftgeleerde is één uit de groep die Jezus bestookt met strikvragen.

Jezus voegt een tweede gebod toe. “Heb uw naaste lief als uzelf.” De Schriftgeleerden lijken op te komen voor God en zijn eer. Maar ze willen hun naaste, Jezus, dood hebben. Ze geven zélf niet aan God de eer.

De Schriftgeleerde haakt daarna bij Jezus’ woorden aan. Het lijkt of hij Jezus helemaal gelijk geeft. Maar let op de verschillen. Er is geen andere God dan God de Heer. Dus ook Jezus niet. Je naaste liefhebben betekent meer dan alle offers samen. Dus daarom had Jezus de offerdienst stilgelegd, als statement over naastenliefde en niet omdat Hij Heer is over de tempel. Precies het feit dat Jezus zelf God is blijft hij aanvallen.

Dat is slim van hem. Jezus zegt dat hij nog één stap nodig heeft. Dat is ook Jézus als zijn naaste liefhebben. Een unieke naaste: Jezus als Gods Zoon in wie God een naaste wordt voor hem. En dan die naastenliefde van God voor hem aannemen.