zuchten en steunen (Marcus 7,31-37)

zuchten en steunen
Marcus 7,31-37
Hij vertrok weer uit de omgeving van Tyrus en ging via Sidon naar het Meer van Galilea, dwars door het gebied van Dekapolis. Daar werd iemand bij hem gebracht die doof was en gebrekkig sprak, en men smeekte hem om deze man de hand op te leggen. Hij nam de man apart, weg van de menigte, stak zijn vingers in diens oren en raakte met speeksel zijn tong aan. Hij sloeg zijn blik op naar de hemel, zuchtte diep en zei tegen hem: ‘Effata!’, wat betekent: ‘Ga open!’ Meteen gingen zijn oren open, zijn tong kwam los en hij kon normaal spreken. Hij beval de omstanders om aan niemand te vertellen wat er gebeurd was; maar hoe strenger hij het hun verbood, hoe meer ze het rondvertelden. De mensen waren geweldig onder de indruk en zeiden: ‘Alles wat hij doet is goed: zelfs doven laat hij horen en stommen laat hij spreken.’

Heb jij wel eens dingen die je zuchtend en steunend doet? Dat kan omdat je echt geen energie hebt, maar vaak gaat het om dingen waar je geen zin in hebt. Een bepaalde klus op je werk, je huiswerk, de afwas. Je zou veel liever andere dingen doen.

Jezus gaat een wonder doen en daarbij zucht Hij. Dat woord zuchten heeft de kleur van zuchten en steunen. Maar Jezus maakt toch graag mensen beter? Waarom zucht en steunt Hij dan?

Kijk eens welke dingen Jezus doet: Hij neemt de dove man die niet of moeilijk praten kan apart. Samen met zijn vrienden die voor hem genezing vroegen. Hij legt de man niet eenvoudigweg de handen op met een bevel tot genezing. Jezus gebruikt gebarentaal: Hij steekt zijn vingers in de oren van de man, Hij doet speeksel op diezelfde vingers en raakt daarmee zijn tong aan, Hij kijkt omhoog naar de hemel, dan zucht en steunt Hij, en pas dan volgt een woord: effata, ga open! Meteen gaan de oren van de man open en komt zijn tong los. Hij kan ook in één keer goed praten. Jezus verbiedt hen erover te praten.

Voor wie gebruikt Jezus deze gebarentaal? Voor die dove man? Of voor zijn naaste vrienden die getuige zijn en voor de mensen verderop die straks toch alles in geuren en kleuren te horen krijgen? Zij horen dat Jezus in Gods kracht deze man zuchtend en steunend heeft beter gemaakt. Maar zij houden zich doof voor de betekenis ervan. Ze zien alleen de genezing. Alles maakt Hij goed. Volledig herstel. Messiaswerk. Zijn gaven ontvangen ze, maar aan de Messias zelf vertrouwen ze zich niet toe.