Lied van de medemens. Bewerking Lied 286, E&R liedbundel 2

Lied van de medemens

1 Op weg van Jeruzalem naar Jericho
weigert een priester te gaan naar een mens in nood.
Hij schrikt van het bloed. Ik mag daar niet zijn.
“De Heer weet waarom: het maakt me onrein.”

2 Op weg van Jeruzalem naar Jericho
zet een Leviet ook geen stap naar een mens in nood.
Hij loopt in een boog, een boog om hem heen.
“Want mijn God, mijn Heer, ik ken hem niet eens.”

3 Op weg van Jeruzalem naar Jericho
haast zich een vreemdeling wél naar een mens in nood.
Hij knielt bij de man, verzorgt ook zijn wond.
“Ik geef wat ik kan. Heer, maak hem gezond!”

4 Op weg van Jeruzalem naar Golgota
neemt Gods Zoon Jezus mijn plaats in en ruilt met mij.
Hij hangt aan een kruis. Hij sterft daar voor mij.
“Heer, U maakt mij nieuw, weer dankbaar en blij.”

5 Op weg van mijn huis, naar wie ik ook ga
leer ik van Jezus genade, barmhartigheid.
Ik sta naast de mensen, de mensen in nood.
“God, U zorgt door mij. U maakt uw Naam groot!”

Kees Smit
Bewerking 11 oktober 2021
E&R bundel deel 2, lied nr.286 Wie is mijn naaste?
Een lied over de vraag voor wie ik een naaste of medemens ben.

Nu zijt wellekome, Liedboek 1973, Gezang 145, hertaling

Nu zijt wellekome – hertaling
Liedboek voor de Kerken (1973) Gezang 145

‘Nu zijt wellekome’ is een mooi lied op een mooie wijs.
De Nederlandse tekst van het Lied is wel verouderd.
Daarom zet ik hieronder een hertaling die ik van dat lied heb gemaakt.

1
Welkom Here Jezus, Vaders lieve Zoon,
U kwam vanuit de hemel, verliet uw troon.
Welkom Here Jezus, uit uw koninklijk paleis,
hier op deze aarde ging U uw levensreis.
Ontferm U, Heer!

2
Buiten waren herders op het open veld.
“De Redder is geboren!”, werd hen verteld.
“Ga, je zult Hem vinden in een kribbe, in een doek.”
Blij brachten zij Jezus in Betlehem bezoek.
Ontferm U, Heer!

3
Oosterse geleerden zagen in een ster
de koning uit de Joden. Ze reisden ver.
Dure schatten legden zij eerbiedig voor Hem neer.
Jezus redt de wereld, geef Hem dus alle eer!
Ontferm U, Heer!

Kees Smit
Advent 2019

Wees gegroet, gij eersteling der dagen (Gezang 221)

Het lied ‘Wees gegroet, gij eersteling der dagen’ (Liedboek voor de kerken Gezang 221) wordt vaak gezongen als Paaslied. Dat is mooi, maar oorspronkelijk is het (door dichter J.J.L. ten Kate) geschreven als lied voor de zondag. Elke zondag gedenken we de opstanding van Jezus Christus, onze Heer. Het leven ontvangen we van Hem. Hieronder vind je het lied in een hertaling.

Zondagslied

1 Goedemorgen, eerste van de dagen,
onze Heer is opgestaan,
heeft de macht van dood en hel verslagen,
morgenlicht breekt stralend aan!
Jezus, schijn in ons gebroken leven
uw genezend licht, doe ons beleven
dat uw toekomst ons al kust:
ongestoorde sabbatsrust!

2
Als U spreekt, o Redder van ons leven,
moet de dood ons laten gaan,
zal door krachten die uw Geest wil geven
zin in zonde ons vergaan.
Leer ons achter U ons kruis te dragen
en gestorven leven alle dagen,
met U opgewekt steeds weer
ons op U te richten, Heer!

3
Als een eind komt aan dit korte lijden,
wanneer ik mijn ogen sluit,
zal de Morgenster mij veilig leiden,
kijk ik straks mijn ogen uit.
Rust en vrede zult U ons dan geven,
nooit meer sterven, altijd met U leven,
Vader eeuwig dankbaar zijn,
Jezus schenkt ons brood en wijn!

hertaling door Kees Smit
Dokkum, 40 dagentijd 2016