Jezus leeft en ik met Hem! Liedboek 1973 Gezang 217 hertaling

Jezus leeft en ik met Hem.

1
Jezus leeft en ik met Hem,
dood, jij maakt mij nu niet bang meer.
‘k Hoor bij Jezus en zijn stem
zal mij roepen en ik leef weer,
ik zie Jezus die mij kent,
Heer, U bent mijn fundament.

2
Jezus leeft, Hem is de macht
over al wat is gegeven.
Ik zal delen in zijn pracht,
vrede zaaien, eeuwig leven.
Wat God heeft beloofd doet Hij,
eeuwig draagt zijn liefde mij.

3
Jezus leeft, heeft alle macht,
niets kan mij van Jezus scheiden.
Al maakt Satan alles nacht,
Jezus leeft, zal voor mij strijden.
In beproeving en in strijd
geeft mijn Heer mij veiligheid.

4
Jezus leeft, dus als ik sterf,
dan zal Hij mij houvast geven.
‘k Weet dat ik het leven erf,
dood, je bent de deur naar ’t leven.
Jezus, ik bid U die leeft,
dat U mij vertrouwen geeft.

Hertaling Kees Smit
april 2020

Nu zijt wellekome, Liedboek 1973, Gezang 145, hertaling

Nu zijt wellekome – hertaling
Liedboek voor de Kerken (1973) Gezang 145

‘Nu zijt wellekome’ is een mooi lied op een mooie wijs.
De Nederlandse tekst van het Lied is wel verouderd.
Daarom zet ik hieronder een hertaling die ik van dat lied heb gemaakt.

1
Welkom Here Jezus, Vaders lieve Zoon,
U kwam vanuit de hemel, verliet uw troon.
Welkom Here Jezus, uit uw koninklijk paleis,
hier op deze aarde ging U uw levensreis.
Ontferm U, Heer!

2
Buiten waren herders op het open veld.
“De Redder is geboren!”, werd hen verteld.
“Ga, je zult Hem vinden in een kribbe, in een doek.”
Blij brachten zij Jezus in Bethlehem bezoek.
Ontferm U, Heer!

3
Oosterse geleerden zagen in een ster
de koning uit de Joden. Ze reisden ver.
Dure schatten legden zij eerbiedig voor Hem neer.
Jezus redt de wereld, geef Hem dus alle eer!
Ontferm U, Heer!

Kees Smit
Advent 2019

Wees gegroet, gij eersteling der dagen (Gezang 221)

Het lied ‘Wees gegroet, gij eersteling der dagen’ (Liedboek voor de kerken Gezang 221) wordt vaak gezongen als Paaslied. Dat is mooi, maar oorspronkelijk is het (door dichter J.J.L. ten Kate) geschreven als lied voor de zondag. Elke zondag gedenken we de opstanding van Jezus Christus, onze Heer. Het leven ontvangen we van Hem. Hieronder vind je het lied in een hertaling.

Zondagslied

1 Goedemorgen, eerste van de dagen,
onze Heer is opgestaan,
heeft de macht van dood en hel verslagen,
morgenlicht breekt stralend aan!
Jezus, schijn in ons gebroken leven
uw genezend licht, doe ons beleven
dat uw toekomst ons al kust:
ongestoorde sabbatsrust!

2
Als U spreekt, o Redder van ons leven,
moet de dood ons laten gaan,
zal door krachten die uw Geest wil geven
zin in zonde ons vergaan.
Leer ons achter U ons kruis te dragen
en gestorven leven alle dagen,
met U opgewekt steeds weer
ons op U te richten, Heer!

3
Als een eind komt aan dit korte lijden,
wanneer ik mijn ogen sluit,
zal de Morgenster mij veilig leiden,
kijk ik straks mijn ogen uit.
Rust en vrede zult U ons dan geven,
nooit meer sterven, altijd met U leven,
Vader eeuwig dankbaar zijn,
Jezus schenkt ons brood en wijn!

hertaling door Kees Smit
Dokkum, 40 dagentijd 2016