formulier voor de belijdenis van het geloof (door gedoopte catechisanten)

Hieronder vindt u een formulier voor de belijdenis van het geloof door gedoopte catechisanten, aangepast voor een dienst met het Interkerkelijk Dovenpastoraat.

Formulier voor belijdenis van het geloof (door gedoopte catechisanten)

[Naam NN], vandaag is het een speciale zondag voor jou, je gezin, je familie, en ons als gemeente. Je wilt graag belijdenis doen van je geloof. Hier in de kerk op deze speciale plek. Hier zijn we als gemeente samen dichtbij God de Heer. Hier doen we de Bijbel open. Hier wordt uit de Bijbel gepreekt en worden de sacramenten Doop en Avondmaal bediend. Hier kijken en luisteren we samen. Hier bidden we samen. Hier is de gemeente van God, al die mensen, die ook uit het geloof willen leven. En jij wilt ook erbij horen. Helemaal.

Dat mag. De kerkenraad heeft gesprekken met jou gehad. Daarna heeft de kerkenraad aan de gemeente verteld dat jij graag bij God en zijn gemeente wilt horen. Wij allemaal zijn daar God dankbaar voor. En niemand is er tegen dat jij belijdenis van je geloof doet. Daarom mag je nu belijdenis doen hier in de kerk.

Ik verzoek je hier te komen staan. […]

Ik verzoek je echt uit je hart antwoord te geven op de volgende vragen:
1 Geloof je in God de Vader, de Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn eniggeboren Zoon onze Heer, en in de heilige Geest, als de drie-enige God?
2 Geloof je dat God zijn Zoon Jezus heeft gestuurd om voor jou te sterven en op te staan? Geloof je dat Jezus door zijn dood en opstanding jou van je verzet tegen God bevrijdt, en jou weer kind van God maakt? Neem je die cadeaus dankbaar aan?
3 Geloof je dat God jou een plek geeft in de geloofsgemeenschap van de kerk? Ben je bereid samen met medechristenen God te dienen door de zegen die jij van God krijgt aan je medemensen en aan Gods schepping door te geven?

[Volledige naam], wat is jouw antwoord ?
Antwoord: “Ja”

[Eventueel knielt NN]
Zegen: [NN], je bent nu een belijdend lid van de gemeente van Jezus Christus in deze kerk.
Ik mag jou Gods zegen meegeven: “Mag de God van de vrede jou al het goede geven. Dan kun je leven zoals Hij wil. Jezus is uit de dood opgestaan in een nieuw leven. Hij wil ook jou leren om als een nieuw mens te leven. Alle eer aan Hem!”

We zingen [NN] toe. Ik verzoek u, zo mogelijk, te gaan staan.
[Hier zingen we een passend lied.]
[NN gaat weer in de kerkzaal op zijn/haar plek zitten.]

Gebed
Vader in de hemel, dank U wel dat U [NN] hebt gemaakt. U deed dat vol liefde. U hebt hem/haar gemaakt om een kind van U te zijn. Jaren geleden is [NN] gedoopt. Bij zijn/haar doop vroeger hebt U al tegen hem/haar gezegd: “Ik wil jouw God zijn.” Dank U wel dat [NN] U heeft leren kennen. Dat hij/zij uw liefde heeft gezien. Dat hij/zij graag als uw kind en als leerling van Jezus wil leven. Jezus heeft gezegd dat zijn leerlingen strijd en aanvechting kunnen verwachten. Daarom vragen we U: Geef aan [NN] steeds opnieuw geloof, hoop en liefde. Geef hem/haar door Jezus en de heilige Geest kracht om steeds dicht bij U te leven. Maak hem/haar tot een zegen voor de mensen om hem/haar heen en voor uw schepping. Om Jezus’ wil. Amen

[Eventueel hier persoonlijke woorden van de kerkenraad]