Aglais io (dagpauwoog)


Van de vier dagpauwogen die in de schuur overwinterden zijn er inmiddels drie wakker en naar buiten gevlogen.