Euthrix potatoria (Rietvink)


Op 12 april vond ik deze rups van de Rietvink. Tijdens een fietsrondje in het Reevediep. Op 14 april vond ik net zo’n rups.