gebed bij de start van deze site

Vader in de hemel, zegen deze site. Laat haar zijn tot uw eer.

Raak de mensen aan die de site bezoeken en stukjes lezen.

Laat er kracht uitgaan van alles waarin uw Woord, de Bijbel, opengaat.

Laat uw Zoon Jezus aan het licht komen. Geef dat Hij straalt door deze site, zodat U alle eer krijgt.

Laat uw Geest over ons komen, zodat wij herleven.

 

U zond uw Zoon naar deze aarde.

Maak dat ik niet wegzweef van deze aarde, maar in alle gebrokenheid rust vind bij U.

Laat me in uw licht gaan staan, uw licht vol van genade en waarheid.

Laat de juiste woorden komen op de juiste tijd.

 

Amen