Gebed van toewijding

Heer God, Vader, Zoon en heilige Geest,

U bent geen sprookje en geen fantasie van mensen, maar U bent echt. Wij hebben U niet bedacht, maar U hebt ons gemaakt. En zo echt als U bent, zo wilt U in ons leven komen.

Heer, ik belijd U mijn schuld dat ik zolang in U heb geloofd alsof U er niet echt was. Alsof U niet gister, vandaag en morgen dezelfde bent. Alsof U niet de Heer bent, de Koning van hemel en aarde, de Heerser over het hele universum.

Vergeef me waar ik van U een God van vroeger heb gemaakt: vroeger een God van heerlijkheid of luister, maar nu niet meer. Vroeger levend en sprekend, maar nu een God die zwijgt. Vroeger handelend en ingrijpend in de geschiedenis, maar nu op afstand. Alsof U ons niet zag en alsof wij U niet ter harte gaan.

Heer, U bent niet veranderd. U bent altijd dezelfde en dat zult U altijd zijn: Ik Ben, Jahwe.

O Heer, leer mij uw Naam te spellen, uw Naam te spreken, U in geloof aan te roepen. Op uw Naam te gaan staan vol vertrouwen.

 

Laat me kind van U, de Vader, zijn. Geef dat ik U niet wegredeneer uit mijn voelen en ervaring en uit mijn daden, maar dat ik U, Vader, Zoon en Geest toelaat in al de vezels van mijn bestaan.

Ik wil mijn hele leven wijden aan U. Mijzelf. Ik stel me hier en nu voor U open. Neem U de leiding over mijn leven. Neem U het roer in handen. Maak U mij geschikt, bereid en vaardig om een instrument te zijn in uw hand, voor uw rijk, tot uw eer.

In Jezus’ Naam. Amen