Halleluja! Eeuwig dank en ere. Bewerking Gezang 108

Halleluja! Eeuwig dank en ere
(Gezang 108)

Halleluja! Eeuwig dank en ere,
lof, aanbidding, wijsheid, kracht!
Heel de schepping looft U, God en Here,
prijst uw liefde dag en nacht!
Vader, kijk met liefdevolle ogen,
Jezus, schenk ons Vaders mededogen,
Heil’ge Geest, U maakt ons één,
schijn Gods liefde door ons heen.

Kees Smit
Bewerking 13-01-2023
Gereformeerd Kerkboek 2006, Gez.108