Wees gegroet, gij eersteling der dagen (Gezang 221)

Het lied ‘Wees gegroet, gij eersteling der dagen’ (Liedboek voor de kerken Gezang 221) wordt vaak gezongen als Paaslied. Dat is mooi, maar oorspronkelijk is het (door dichter J.J.L. ten Kate) geschreven als lied voor de zondag. Elke zondag gedenken we de opstanding van Jezus Christus, onze Heer. Het leven ontvangen we van Hem. Hieronder vind je het lied in een hertaling.

Zondagslied

1 Goedemorgen, eerste van de dagen,
onze Heer is opgestaan,
heeft de macht van dood en hel verslagen,
morgenlicht breekt stralend aan!
Jezus, schijn in ons gebroken leven
uw genezend licht, doe ons beleven
dat uw toekomst ons al kust:
ongestoorde sabbatsrust!

2 Als U spreekt, o Redder van ons leven,
moet de dood ons laten gaan,
zal door krachten die uw Geest wil geven
zin in zonde ons vergaan.
Leer ons achter U ons kruis te dragen
en gestorven leven alle dagen,
met U opgewekt steeds weer
ons op U te richten, Heer!

3 Als een eind komt aan dit korte lijden,
wanneer ik mijn ogen sluit,
zal de Morgenster mij veilig leiden,
kijk ik straks mijn ogen uit.
Rust en vrede zult U ons dan geven,
nooit meer sterven, altijd met U leven,
Vader eeuwig dankbaar zijn,
Jezus schenkt ons brood en wijn!

hertaling door Kees Smit
Dokkum, 40 dagentijd 2016