Jezus leeft en ik met Hem! Liedboek 1973 Gezang 217 hertaling

Jezus leeft en ik met Hem.

1
Jezus leeft en ik met Hem,
dood, jij maakt mij nu niet bang meer.
‘k Hoor bij Jezus en zijn stem
zal mij roepen en ik leef weer,
ik zie Jezus die mij kent,
Heer, U bent mijn fundament.

2
Jezus leeft, Hem is de macht
over al wat is gegeven.
Ik zal delen in zijn pracht,
vrede zaaien, eeuwig leven.
Wat God heeft beloofd doet Hij,
eeuwig draagt zijn liefde mij.

3
Jezus leeft, heeft alle macht,
niets kan mij van Jezus scheiden.
Al maakt Satan alles nacht,
Jezus leeft, zal voor mij strijden.
In beproeving en in strijd
geeft mijn Heer mij veiligheid.

4
Jezus leeft, dus als ik sterf,
dan zal Hij mij houvast geven.
‘k Weet dat ik het leven erf,
dood, je bent de deur naar ’t leven.
Jezus, ik bid U die leeft,
dat U mij vertrouwen geeft.

Hertaling Kees Smit
april 2020