Nog meer over mij

Wat ben ik?

 

Ik ben evangelisch, want ik geloof het goede nieuws (het evangelie) van God die zijn Zoon Jezus Christus zond om mij weer zijn kind te maken.

Ik ben pinkster, want het is Pinksteren geweest, Jezus heeft zijn Geest uitgestort op zijn leerlingen, ook op mij.

Ik ben charismatisch, want de heilige Geest geeft zijn gaven aan de gemeente, aan Jezus’ leerlingen, en dus ook aan mij.

Ik ben traditioneel, want ik heb het goede nieuws van God ontvangen van wie dat aan mij doorgegeven (Latijn: tradere) hebben, en ik geef het weer door aan anderen.

Ik ben gereformeerd, want ik belijd steeds mijn fouten en tekorten en ik stel me daarbij open om telkens vernieuwd (gereformeerd) te worden door de heilige Geest.

Ik ben vrijgemaakt, want ik ben geen slaaf van mensen, maar van God, en zo ben ik werkelijk vrij. Dan kan ik echt vrij anderen dienen.

 

Ik ben niet conservatief, want geloven heeft niets te maken met iets opsluiten in een pot of blik om het daar afgesloten te bewaren. Als de Geest met Jezus’ leven in ons komt wil Hij juist daarmee naar buiten toe.

Ik ben niet katholiek, de christelijke kerk is wel katholiek. Ik geloof een heilige algemene (katholieke) kerk van christenen uit alle volken, rangen, standen en culturen.

 

Kortom: ik ben christen, want ik ben van Christus, omdat Hij mij heeft gekocht en betaald.

Mijn houvast ligt niet in hoe goed ik geloof, maar in Hem, omdat Hij mij vasthoudt, en daar ga ik elke dag op staan.