Overdenkingen overzicht

Hieronder vind je overdenkingen die op deze blog geplaatst zijn.

Bijbelgedeelte Onderwerp Datum publicatie

Psalm 19,5c-7 Gods orde 25-03-2014
Psalm 19,11-12 Meer dan goud 22-04-2014
Filippenzen 4,5 Vriendelijk 26-05-2014
Johannes 1,1-13 Kerst: God laat zijn licht schijnen in een donkere wereld 25-12-2015

Marcus 1,1 Goed nieuws 09-05-2016
Marcus 1,2-3 De bode en de wegwerkers 11-05-2016
Marcus 1,4 Instructie voor wegwerkers: omkeer en onderdompeling 18-05-2016
Marcus 1,5 Provinciale biecht 23-05-2016
Marcus 1,6 De kleren van Elia 01-06-2016
Marcus 1,7 Nog minder dan een slaaf voor de hoogste Heer 02-06-2016
Marcus 1,8 Kopje onder in de heilige Geest 09-06-2016
Marcus 1,9 Onschuldig gedoopt 15-06-2016
Marcus 1,10 De bevestiging in het ambt 22-06-2016
Marcus 1,11 Vaders liefdesbrief 29-06-2016
Marcus 1,12 Na de bevestiging in het ambt 06-07-2016
Marcus 1,13 Beproefd geloofsvertrouwen 11-07-2016
Marcus 1,14 Gods goede nieuws voor het platteland 13-07-2016
Marcus 1,15 God wil koning zijn over ons leven 18-07-2016
Marcus 1,16-18 De betere Visser en de betere vis 20-07-2016
Marcus 1,19-20 Familiebedrijf 25-07-2016
Marcus 1,21-22 Verbi Divini Minister 27-07-2016
Marcus 1,23-24 Komt Jezus om ons te vernietigen? 01-08-2016
Marcus 1,25-28 Goddelijk gezag 03-08-2016
Marcus 1,29-31 Jezus dienen 08-08-2016
Marcus 1,32-34 Jezus de Heelmeester 10-08-2016
Marcus 1,35 Bidden in de stilte 17-08-2016
Marcus 1,36-37 Bid en werk 22-08-2016
Marcus 1,38 Gods goede nieuws moet verder 24-08-2016
Marcus 1,39 Jezus de kerk in, demonen de kerk uit 31-08-2016
Marcus 1,40-45 Een melaatse de stad in, Jezus de stad uit 07-09-2016

Marcus 2,1-5 Vrienden 12-09-2016
Marcus 2,5-12 Genezing 14-09-2016
Marcus 2,13-14 Jezus heeft oog voor jou 22-09-2016
Marcus 2,15 Jezus trekt foute mensen aan 28-10-2016
Marcus 2,16-17 Mij niet gezien?! 03-10-2016
Marcus 2,18-20 Vasten en verlangen 05-10-2016
Marcus 2,21-22 Stel je klokken bij 10-10-2016
Marcus 2,23-28 Jezus herstelt de sabbat 12-10-2016

Marcus 3,1-6 Levens redden of vernietigen 19-10-2016
Marcus 3,7-12 Wat geef jij aan Jezus? 24-10-2016
Marcus 3,13-19 Bij Jezus zijn 26-10-2016
Marcus 3,20-21 Heeft Jezus zijn verstand verloren? 31-10-2016
Marcus 3,22-30 Samenwerken met de duivel. 02-11-2016
Marcus 3,31-35 Familie van Jezus 09-11-2016

Marcus 4,1-2 In raadselen spreken 14-11-2016
Marcus 4,3-9 De basis voor een goede oogst 16-11-2016
Marcus 4,10-12 Alleen voor ingewijden? 21-11-2016
Marcus 4,13-15 Het ene oor in het andere uit 23-11-2016
Marcus 4,16-17 Hoe diep laat ik me raken? 30-11-2016
Marcus 4,18-19 Laat wie de grootste is de grootste zijn. 05-12-2016
Marcus 4,20 Van goede grond naar rijke oogst. 07-12-2016
Marcus 4,21-23 Gods lamp komt. 14-12-2016
Marcus 4,24-25 De maat waarmee je luistert 19-12-2016
Marcus 4,26-29 Zaaien, wachten, oogsten 21-12-2016
Marcus 4,30-32 Geheim van de groei v Gods rijk 28-12-2016

Marcus 4,33-34 Hoeveel wil jij ontvangen van Jezus? 04-01-2017
Marcus 4,35-41 Overmacht 11-01-2017

Marcus 5,1-3a Confrontatie 13-01-2017
Marcus 5,3b-5 Onbedwingbaar 16-01-2017
Marcus 5,6-8 Bange boze geesten 18-01-2017
Marcus 5,9-13 De Redder van de wereld komt uit Israël. 23-01-2017
Marcus 5,14-17 Bange mensen 25-01-2017
Marcus 5,18-20 De eerste zendeling 01-02-2017
Marcus 5,21-24a Met Jezus de dood vóór zijn. 08-02-2017
Marcus 5,24b-26 Dokters kunnen je niet beter maken. 13-02-2017
Marcus 5,27-29 Weer bij God komen 15-02-2017
Marcus 5,30-31 Kleren aanraken 20-02-2017
Marcus 5,32-34 De hand van het geloof 22-02-2017
Marcus 5,35-36 Geloofsvertrouwen in leven en sterven 01-03-2017
Marcus 5,37-40b Lachen vol ongeloof 06-03-2017
Marcus 5,40c-43 Wie het laatst lacht, lacht het best. 08-03-2017

Marcus 6,1-4 Jezus’ geboorteplaats wijst Jezus af. 15-03-2017
Marcus 6,5-6a Wanneer kan Jezus geen wonderen doen? 20-03-2017
Marcus 6,6b-7 Jezus geeft volmacht aan zijn gezanten. 22-03-2017
Marcus 6,8-9 Reisuitrusting 27-03-2017
Marcus 6,10 Het goede nieuws gaat van huis tot huis 29-03-2017
Marcus 6,11 Respect 05-04-2017 !
Marcus 6,12-13 Keer om! 10-04-2017
Marcus 6,14-16 Je geweten 12-04-2017
Marcus 6,17-18 De vrouw van een ander 19-04-2017
Marcus 6,19-20 Blijven luisteren 24-04-2017
Marcus 6,21-28 De helft van mijn koninkrijk 26-04-2017
Marcus 6,29 De doden begraven 01-05-2017
Marcus 6,30-31 Bijtanken 03-05-2017
Marcus 6,32-34 Dag rust! 10-05-2017
Marcus 6,35-44 Waar halen wij brood vandaan? 15-05-2017
Marcus 6,45-46 Zonder bidden gaat het niet 17-05-2017
Marcus 6,47-52 Diep ontzag voor Jezus 24-05-2017
Marcus 6,53-56 Jezus trekt als een magneet mensen met hun zieken aan 29-05-2017

Marcus 7,1 In de nabijheid van Jezus 31-05-2017
Marcus 7,2-5 Jezus en het 5e gebod 07-06-2017
Marcus 7,6-8 Toneelspelers 12-06-2017
Marcus 7,9-13 De Farizeeën en het 5e gebod 14-06-2017
Marcus 7,14-16 Schone handen en een zuiver hart 19-06-2017
Marcus 7,17-23 Van binnen uit 21-06-2017
Marcus 7,24 Jezus kan niet onopgemerkt blijven 26-06-2017
Marcus 7,25-30 veelzeggende kruimels 28-06-2017
Marcus 7,31-37 Zuchten en steunen 03-07-2017

Marcus 8,1-9 Typisch Jezus 05-07-2017
Marcus 8,10-13 Jezus testen 10-07-2017
Marcus 8,14-21 Ik zie, ik zie wat jij niet ziet 12-07-2017
Marcus 8,22-26 Het komt aan op scherp zien 19-07 [idem preek 24-07]
Marcus 8,27-30 Niet langer rondjes draaien. 26-07-2017
Marcus 8,31-33 Kortsluiting 31-07-2017
Marcus 8,34-37 Uit verlies winst 02-08-2017
Marcus 8,38 Schaam je niet voor Jezus. 07-08-2017

Marcus 9,1 De dood niet proeven 09-08-2017

Marcus 9,2a Zes dagen later 14-08-2017
Marcus 9,2b-3 Witter dan wol 16-08-2017
Marcus 9,4-8 Drie getuigen 23-08-2017
Marcus 9,9-10 Geen Pasen zonder Goede Vrijdag 30-08-2017
Marcus 9,11-13 Wat doe jij met Gods afgezanten? 06-09-2017
Marcus 9,14-19 Als Jezus vertrokken is… 13-09-2017
Marcus 9,20-24 Geloofsvertrouwen is Jezus’ gezag erkennen. 18-09-2017
Marcus 9,25-29 Wie Jezus bidt geeft Jezus de ruimte. 21-09-2017
Marcus 9,30-32 De mens en de mensen. 25-09-2017
Marcus 9,33-35 Hoe word je de belangrijkste? 27-09-2017
Marcus 9,36-37 Een goede ontvangst 04-10-2017
Marcus 9,38-41 Erkenning 11-10-2017
Marcus 9,42-48 Breng geen geringe gelovigen van de weg af 18-10-2017
Marcus 9,49 Het zout van het eeuwige vuur 23-10-2017
Marcus 9,50 Het zout van eeuwige leven 25-10-2017

Marcus 10,1-2 Een wig drijven 01-11-2017
Marcus 10,3-5 Kans of noodmaatregel 08-11-2017
Marcus 10,6-9 Gods uitgangspunt 13-11-2017
Marcus 10,10-12 Het kwaad van echtbreuk 15-11-2017
Marcus 10,13-16 Niet geschikt voor kinderen 22-11-2017
Marcus 10,17-19 Hoe krijg ik het eeuwige leven? 29-11-2017
Marcus 10,20-22 Loslaten en overgave 04-12-2017
Marcus 10,23-27 God maakt het onmogelijke mogelijk. 06-12-2017
Marcus 10,28-30 De winst van alles ervoor over hebben om Jezus te volgen 13-12-2017
Marcus 10,31 Eersten en laatsten 18-12-2017
Marcus 10,32-34 Jezus gaat voorop naar het kruis. 20-12-2017
Marcus 10,35-40 Eerst de lijdensweg gaan. 03-01-2018
Marcus 10,41-45 Kom van je troon af. 08-01-2018
Marcus 10,46-52 Hoe zie jij Jezus? 10-01-2018

Marcus 11,1-6 Vorderen. 17-01-2018
Marcus 11,7-11 Jezus als Vorst onthaald en afgewezen. 24-02-2018
Marcus 11,12-14 Zelfs geen begin van geloof. 31-01-2018
Marcus 11,15-19 Levendige handel stilgelegd. 07-02-2018
Marcus 11,20-25 Nooit kan het geloof teveel verwachten. 14-02-2018
Marcus 11,27-33 Vraag en wedervraag. 21-02-2018

Marcus 12,1-9 Voor wie is de erfenis? 26-02-2018
Marcus 12,10-12 De hoeksteen. 28-02-2018
Marcus 12,13-17 Valstrik. 05-03-2018
Marcus 12,18-27 God is geen God van doden, maar van levenden. 07-03-2018
Marcus 12,28-34 Zoek de verschillen. 14-03-2018
Marcus 12,35-37 Jezus is meer dan koning David. 19-03-2018
Marcus 12,38-40 Echt leven. 21-03-2018
Marcus 12,41-44 Hoe kan de dienst aan God doorgaan? 28-03-2018
Marcus 13,1-2 Tot de grond toe afgebroken. 04-04-2018
Marcus 13,3-4 Hoe kun je leven in een tijd zonder tempel? 09-04-2018
Marcus 13,5-8 De wereld vergaat? 11-04-2018
Marcus 13,9-13 Geloofsvervolging 18-04-2018
Marcus 13,14-20 De grote verdrukking. 25-04-2018
Marcus 13,21-23 Nepnieuws. 30-05-2018
Marcus 13,24-27 Als Jezus komt. 02-05-2018
Marcus 13,28-32 Eens komt de grote zomer! 09-05-2018
Marcus 13,33-37 Wees waakzaam! 14-05-2018

Marcus 14,1-2 De inleiding. 16-05-2018
Marcus 14,3-5 Verkwisting? 23-05-2018
Marcus 14,6-8 Laatste lichaamsverzorging. 28-05-2018
Marcus 14,9 Het goede nieuws van Jezus’ dood voor het eerst geloofd. 30-05-2018
Marcus 14,10-11 verraad. 04-06-2018
Marcus 14,12-16 galgenmaal. 06-06-2018
Marcus 14,17-21 Hij is het die met Mij uit dezelfde kom eet. 13-06-2018
Marcus 14,22 brood. 18-06-2018
Marcus 14,23-25 wijn. 20-06-2018
Marcus 14,26-31 Jezus verzamelt zijn leerlingen weer om zich heen. 25-06-2018
Marcus 14,32-36a Heel bang en dodelijk bedroefd. 27-06-2018
Marcus 14,36b Uw wil geschiede. 02-07-2018
Marcus 14,37-42 De kracht van het gebed. 04-07-2018
Marcus 14,53-54 en 66-72. Petrus. 21-07-2018
Marcus 14,55-65 De laatste rechter sterft. 15-07-2018

Marcus 15,1-5 De hemelse Rechter zwijgt voor de aardse rechter. 30-07-2018
Marcus 15,6-15 De zoon van de aardse vader of de zoon van de hemelse Vader. 01-08-2018
Marcus 15,16-20a Een koning die zich laat bespotten. 22-08-2018
Marcus 15,20b-27 Jezus’ kruisweg. 29-08-2018
Marcus 15,29-32 De koning die niet van het kruis kwam. 03-09-2018
Marcus 15,33-39 Een krachtig sterven. 12-09-2018
Marcus 15,42-46 Een eervolle begrafenis. 18-09-2018
Marcus 15,40-41.46-47 en 16,1-8 De rol van vrouwen in de Bijbel. 24-09-2018
Marcus 16,9-14 Ongeloof. 30-09-2018
Marcus 16,15-20 Luchtsteun. 03-10-2018