Nu zijt wellekome, Liedboek 1973, Gezang 145, hertaling

Nu zijt wellekome – hertaling
Liedboek voor de Kerken (1973) Gezang 145

‘Nu zijt wellekome’ is een mooi lied op een mooie wijs.
De Nederlandse tekst van het Lied is wel verouderd.
Daarom zet ik hieronder een hertaling die ik van dat lied heb gemaakt.

1
Welkom Here Jezus, Vaders lieve Zoon,
U kwam vanuit de hemel, verliet uw troon.
Welkom Here Jezus, uit uw koninklijk paleis,
hier op deze aarde ging U uw levensreis.
Ontferm U, Heer!

2
Buiten waren herders op het open veld.
“De Redder is geboren!”, werd hen verteld.
“Ga, je zult Hem vinden in een kribbe, in een doek.”
Blij brachten zij Jezus in Bethlehem bezoek.
Ontferm U, Heer!

3
Oosterse geleerden zagen in een ster
de koning uit de Joden. Ze reisden ver.
Dure schatten legden zij eerbiedig voor Hem neer.
Jezus redt de wereld, geef Hem dus alle eer!
Ontferm U, Heer!

Kees Smit
Advent 2019

Amos 4,4-5

Lezen: Amos 4:1-5
Kom naar Betel en zondig er maar, kom naar Gilgal en zondig daar nog meer… Want zo willen jullie het toch, Israëlieten? Amos 4:4-5

Is dat wel eens tegen jou gezegd? “Als je dan jezelf de vernieling in wilt jagen, doe dat dan.” Misschien ben je aan de drugs. Je ouders, broers en zussen hebben wanhopig geprobeerd je ervan af te houden. Maar jij ging door. Je maakt jezelf kapot. Als je als ouder je kind zichzelf kapot ziet maken, dan word je boos. Je wilt dat je kind zichzelf heel laat. Misschien heb je in je woede uit liefde als ouder ook wel eens gezegd: “Neem je coke dan maar. Maak jezelf maar kapot.”
Als je zoiets hoort, hoe reageer je er dan op? Denk je ‘Yes, het mag!’? En leg je hun woorden uit als overgave, dat ze zich eindelijk niet meer zullen verzetten? Of zie je hun hart achter wat ze tegen je zeggen? Hun pijn en hun verdriet? Ben je bereid om eerlijk in de spiegel te kijken wat je jezelf aan het aandoen bent? Maak je weer ruimte voor je diepste verlangen, namelijk om te leven? Waarvoor je gemaakt bent?
Laat het duidelijk zijn wat de HEER bedoelt als Hij zijn volk oproept om te gaan zondigen. Hij laat zien hoe ze zichzelf kapot maken. Dat is waar zij voor kiezen. Maar de HEER roept tot een andere keus: “Zoek het goede, niet het kwade. Dan zullen jullie leven.” (Amos 5:14)
Vind je drugs te ver van je af staan? Lees daar dan maar nicotine.

Amos 3,15

Lezen: 1 Timoteüs 6:6-19
Dan zal ik de winterverblijven en de zomerverblijven verwoesten, de ivoren paleizen zullen verloren gaan, en vele huizen zullen worden vernietigd – spreekt de HEER. Amos 3:15

Hoe ziet jouw huis er uit? Misschien woon je wel in een mooi kasteeltje. Als ik het zo even mag noemen. Alles even mooi. Alle kleuren op elkaar afgestemd. Wat niet meer past, vervangen we door iets nieuws. Of doe je dat niet meer na de kredietcrisis?
In Amos’ tijd was er economisch gezien een tijd van bloei. In Betel (huis van God betekent dat) staan prachtige huizen van mensen. Vroeger konden alleen koningen en vorsten zich dat veroorloven. Twee huizen bijvoorbeeld. De zomer- en de winterresidentie van de koning. Maar onder Jerobeam de Tweede konden ook andere mensen zich dat permitteren. Er waren huizen rijk versierd met ivoor. Er waren veel of grote huizen. Imposante huizen. Maar al die huizen gaan er aan. Ze zullen worden vernietigd.
Die vernietiging heeft te maken met sociaal onrecht in Israël. Mensen verrijkten zich ten koste van anderen. De armen werden uitgebuit. Een Micha-campagne kenden ze nog niet.
Hoe ziet jouw huis er uit? Vertelt jouw huis iets over je rijkdom? Of over je armoede? Maar wat in jouw leven vertelt over je rijk zijn in het geven en delen? Heb je al je geld nodig om je dure huis te kunnen betalen? Waarom woon je niet goedkoper dan? Heb je al je tijd ervoor nodig als werkende man en vrouw? Maar worden jij en je naasten daar gelukkig van?
Hoe ziet jouw huis er uit?