Amos 5,15

Lezen: Psalm 1 en Amos 5:14-15
Misschien zal dan de HEER… genade schenken. Amos 5:15

Hij houdt van me, hij houdt niet van me… Heb jij dat wel eens gedaan? Bloemblaadjes plukken, en dan hopen dat het laatste blaadje is: ‘Hij houdt van me’? Wat kan ons zo onzeker maken dan? Misschien ben je stiekem verliefd op iemand, zonder dat die ander het weet. Je hoopt dat het van twee kanten komt: dat hij of zij ook van jou houdt. Je hoopt dat je niet afgewezen wordt.
Bijzonder is dat we bij de HEER helemaal niet onzeker hoeven te zijn. Hij heeft gezegd dat Hij van ons houdt. Johannes 3:16 zegt het zelfs heel duidelijk: “Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” Wie zijn vertrouwen op Jezus Christus stelt komt niet beschaamd uit (Psalm 25:3). Bij Hem hoeft blaadjesplukken niet.
Maar als je naar ons, mensen, kijkt, dan krijg je een heel ander verhaal. Op ons kunnen mensen niet aan. Zelfs Gods eigen kinderen zoeken nog zo vaak het kwade in plaats van het goede. Amos zegt: “Stem af op de HEER. Haat wat Hij haat. Heb lief wat Hij liefheeft. Misschien zal Hij dan genade schenken.” Zou dat woord misschien iets zeggen over onzekerheid bij de HEER? Ik denk dat het juist iets zegt over hoe wij vaak doen. Aan de HEER ligt het niet. Alleen wij moeten ons aan Hem gewonnen blijven geven. Dat kan alleen als we Christus, de Rechtvaardige, in ons laten wonen.

Amos 5,13

Lezen: Amos 5:10-13
Wie verstandig is zwijgt in deze tijd, want het is een kwade tijd. Amos 5:13

Heb jij wel eens van een klokkenluider gehoord? Een klokkenluider is niet alleen iemand die letterlijk ergens aan een klok hangt, zodat die luidt. Het kan ook figuurlijk bedoeld worden. Dan is het iemand die misstanden ontdekt en die naar buiten brengt. Financiële wantoestanden van een bedrijf bijvoorbeeld. Zo’n klokkenluider is als hij de klok geluid heeft geen geliefd persoon in dat bedrijf. Veel klokkenluiders verliezen hun baan. Toch zijn er mensen die ervoor kiezen: liever de klok luiden over onrecht, dan doorwerken en doen alsof er niks aan de hand is. Wat zou jij doen?
Amos spreekt over grof onrecht in Israël. Maar dan zegt hij: “Wie verstandig is zwijgt in deze tijd.” Roept Amos dan op om onrecht maar te verzwijgen? Dat kan Amos niet bedoelen. Hij zelf stelt onrecht aan de kaak. Tegen alle bedreigingen aan zijn adres in. Amos wijst wel op de slechte tijd. Daar zal hij op doelen. Wie over het onrecht zijn mond open doet, die loopt gevaar. Dit was het onrecht: de armen worden vertrapt. De rechters zijn corrupt. Wie arm is en recht zoekt wordt gewoon weggeduwd in de poort. Wee de klokkenluider die zulk onrecht aan de kaak stelt. Hij is zijn leven niet zeker. Maar de HEER laat zich er niet door weerhouden. Hij stuurt Amos, zijn profeet.
Ben jij wel eens klokkenluider geweest? Zijn er dingen waar jij de stilte moet doorbreken? Laat je niet monddood maken, leg je geweten niet het zwijgen op, maar spreek.

Amos 5,11

Lezen: Deuteronomium 6:10-19 en Amos 5:10-13
Prachtig wijngaarden hebben jullie geplant, maar je zult er geen wijn van drinken. Amos 5:11

Vergeten heeft een prijs. Als je vergeet, dan wordt je wereld kleiner. Dat werkt ook zo bij het vergeten van de HEER.
Het beloofde land, een land van melk en honing. Maar ook van druiven en wijn. Toen Israël op het punt stond het beloofde land binnen te gaan, zegde de HEER hen steden toe die ze niet zelf hadden gebouwd, en vruchtbomen die ze niet zelf hadden geplant. Om van te genieten.
Maar Amos kondigt precies het tegenovergestelde aan: Jullie zullen niet wonen in je mooie huizen. Van je wijnstokken zul je niet de vrucht genieten. Dat is een straf van God, omdat ze Hem wel vergeten waren. Ze leefden niet naar zijn geboden. Bij Israël toen ging het met name om onrecht tegen de armen. Maar als wij eerlijk zijn, moeten we dan niet toegeven dat wij de HEER ook vaak vergeten? Israël had die steden en wijnstokken niet verdiend, maar wij toch ook niet? Dat klopt. Ook wij vergeten de HEER vaak. Ook wij zijn de vrucht van het beloofde land (voor ons is dat de nieuwe aarde) niet waard.
Maar de HEER vergeet ons niet. Hij heeft zijn Zoon gestuurd. De Heer Jezus. Hij heeft die vrucht voor ons verdiend. Alleen door wat Jezus voor ons verdiende kunnen wij weer genieten van wat de HEER ons heeft beloofd. Nu al een begin. En eens volmaakt als Hij de wijn met ons nieuw zal drinken (Matteus 26:29).