Preken overzicht

Op deze pagina staat een overzicht van preken die ik heb gehouden.
Deze preken zijn vrij te gebruiken om te lezen in een leesdienst.
Bij de meeste preken heb ik een powerpoint gemaakt.
Die kun je opvragen via het contactformulier.
(Als je op het onderwerp klikt krijg je de preek te zien in een nieuw tabblad.)

Tekst Onderwerp Datum
2014
Efeze 3,14-21 Bidden om eenheid 28-05-2014
Matteus 7,1-12 Oordelen hoeft niet 31-05-2014
Korinte I 12,1-11 Gaven van de Geest 11-06-2014
1 Samuel 3 God laat van zich horen 30-06-2014
Handelingen 11,19-26 Bidden voor vervolgde christenen 11-08-2014

2015
Jesaja 5,1-7 Verwachtingen 03-02-2015
Filippenzen 4,4-7 Bidden is jezelf bekend maken bij God. 11-02-2015
Hebreeën 10,19-25 Geloven: volhouden doe je samen. 09-03-2015
Lucas 23,32-43 Hoe reageer jij op de gekruisigde Jezus? 03-04-2015
1 Kronieken 4,9-10 Het gebed van Jabes 09-04-2015
Matteus 13,31-32 Gods koninkrijk wordt nooit kleiner. 27-04-2015
Handelingen 1,1-11 Het teken van de wolk 14-05-2015
Efeze 1,13-14 De verzegeling met de heilige Geest 24-05-2015
1 Petrus 4,12-16 Gelukkig wie lijden om Christus’ wil. 31-05-2015
Romeinen 12,2 God verandert mensen. 22-06-2015
Exodus 1,1-22 Bevolkingsgroei 11-08-2015
Exodus 2,1-10 Wij en Gods plan met deze wereld? 18-08-2015
Exodus 2,11-22 Levensverwachting 01-09-2015
Exodus 3,1-6 Bij God komen. 15-09-2015
Exodus 3,13-15 Ziet God wel wat er gebeurt? 21-09-2015
Exodus 4,22-23 Wie of wat geef jij macht over jouw leven? 05-10-2015
Exodus 12,27 Hoe God mensen ontziet of spaart. 22-10-2015
Psalm 67 Dankdag: God danken voor vluchtelingen die hier naartoe komen. 04-11-2015
Exodus 16,4 God geeft dagelijks brood als beproeving. 16-11-2015
Exodus 16,29-30 Hollen of stilstaan 24-11-2015
Exodus 17,1-7 Voetstappen in het zand 08-12-2015

2016
Johannes 1,14-18 Genade en waarheid 03-01-2016
Lucas 6,36 Barmhartigheid: bron en reikwijdte 18-01-2016
Hebreeën 13,1-3 Barmhartigheid: onderlinge liefde 01-02-2016
Lucas 10,25-37 Jezus geeft een voorbeeld van barmhartigheid 09-02-2016
Matteus 9,9-13 Het barmhartigheid Gods geboden op? 16-02-2016
Matteus 25,31-46 Barmhartigheid en het laatste oordeel 25-02-2016
Matteus 20,20-28 Wanneer ben je een goede leider? 14-03-2016
Matteus 20,29-34 Ga met open ogen op weg naar Goede Vrijdag en Pasen. 20-03-3016
Johannes 19,31-37 Ooggetuigenverslag van Jezus’ sterven 25-03-2016
Lucas 24,30-35 God maakt Jezus bekend als de Broodbreker. 10-04-2016
Korinte I 12,1-11 Veelkleurige gaven 15-05-2016
Korinte I 12,12-31 Veel delen, één lichaam 29-05-2016
Znd HC 27 Grootdoop of kinderdoop 06-06-2016
Korinte I 13,1-3 Zonder de liefde ben ik niets. 13-06-2016
1 Korinte 13,8-13 Genadegaven vergaan, de liefde blijft. 04-07-2016
1 Korinte 14,1-25 Vraag geschenken van de Geest voor gemeenteopbouw 15-08-2016
1 Korinte 14,26-33a Aanwijzingen voor orde en vrede in de samenkomsten 29-08-2016
Matteus 18,10 Heeft elke gelovige een eigen beschermengel? 05-09-2016
Matteus 28,18-20 Waarvoor zet Jezus zijn kerk op aarde? 19-09-2016
Openbaring 21,1-8 God maakt alle dingen nieuw! 26-09-2016
Jesaja 1,10-17 Doe recht! (Michazondag) 17-10-2016
1 Korinte 1,30-31 Zoek je ware identiteit alleen in Jezus Christus 07-11-2016
Leviticus 23,23-25 De dag van de ramshoorn 28-11-2016
Leviticus 16,29-34a De Grote Verzoendag 12-12-2016
Johannes 10,29-30 Chanoeka en Kerst 25-12-2016
Leviticus 23,39-43 Loofhutten 1 31-12-2016

2017
Deuteronomium 16,13-15 Loofhutten 2 09-01-2017
Efeze 5,33 Verhouding man – vrouw in het huwelijk 30-01-2017
1 Timoteüs 2,8-10 Biddende mannen en vrouwen in de kerk 06-02-2017
1 Korinte 14,33b-38 Het spreken van vrouwen in de kerk (-dienst) 27-02-2017
1 Timoteüs 2,11-15 De rol van vrouwen in de kerk (-dienst) 13-03-2017
Lucas 22,14-23 Jezus onthoudt zich. 03-04-2017
Lucas 23,27-31 Laat je door Jezus de gekruisigde bevrijden van je diepste angst. 14-04-2017
Lucas 23,55-24,11 Ongeloof op Pasen 16-04-2017
Handelingen 4,32-35 Leven van genoeg 08-05-2017
Matteus 9,35-38 Het goede nieuws van Gods koninkrijk 21-05-2017
Galaten 5,13-24 Wanneer ben je vrij 04-06-2017
Marcus 8,22-26 Scherp zicht nodig. 10-07-2017
Romeinen 8,18-27 Hoop midden in het lijden 17-07-17
1 Timoteüs 6,6-8 Ik ga op reis en ik neem mee… 21-08-2017
1 Koningen 1,19-21 God gaat Elisa omscholen tot profeet. 28-08-2017
2 Koningen 2,7-15 God laat Elisa treden in de voetsporen van Elia. 03-09-2017
2 Koningen 2,19-22 Elisa in Jericho 11-09-2017.
2 Koningen 2,23-25 Elisa in Betel 02-10-2017
2 Koningen 3 Elisa en koning Joram. 09-10-2017
2 Koningen 4,1-7 Elisa en de arme weduwe 16-10-2017
2 Koningen 4,8-37 Elisa en de vrouw uit Sunem 30-10-2017
Deuteronomium 26,1-11 Dankdag: Liturgie voor het aanbieden van de eerste vruchten van het land. 06-11-2017
2 Koningen 4,42-44 Elisa en de eerste vruchten van het land. 20-11-2017
2 Koningen 5 Elisa, het meisje en Naäman. 27-11-2017
2 Koningen 6,8-23 Elisa in Dotan. Wees niet bang: God is met ons! 11-12-2017
2 Koningen 6,24-7,20 Elisa in het belegerde Samaria: God zet de hemel open! 24-12-2017
Matteus 2,1-12 God de Heer stuurt Jeruzalem een geboortebericht van de koning van de Joden. 27-12-2017
2 Koningen 13,14-25 Elisa sterft, God woord blijft. 01-01-2018
Marcus 1,40-45 Jezus geeft een verstotene weer een plek bij God en onder de mensen. 15-02-2018
Marcus 3,31-35 Jezus heet mensen welkom in zijn familie. 22-01-2018
Marcus 2,23-28 Jezus brengt het goede leven dat God met zijn geboden bedoelt. 29-01-2018
Marcus 4,31-45 Jezus temt de storm en het meer en de angst. 05-02-2018
Marcus 8,34 Volg Gods gekruisigde Zoon als je leven je lief is! 12-02-2018
Marcus 7,15 Jezus ontdekt mensen aan hun hartkwaal, en helpt hen daar van af. 19-02-2018
Marcus 13 Jezus leert ons levenslessen met het oog op het naderende wereldeinde. 12-03-2018
Marcus 14,3-9 Jezus gezalfd. 26-03-2018
Marcus 14,55-65 Goede Vrijdag: de laatste rechter sterft! 31-03-2018
Marcus 16,7 en tegen Petrus. 02-04-2018
Matteus 5,21-26 Hoe praat je? 16-04-2018
Matteus 5,27-30 Hoe kijk je? 23-04-2018
Matteus 5,33-37 Hoe betrouwbaar ben je? 07-05-2018
Marcus 16,15-20 Luchtsteun 25-05-2017
Handelingen 2,39 Pinksteren 21-05-2018
Matteus 5,38-42 Jezus leert ons onrecht te bestrijden op het diepst! 11-06-2018
Matteus 5,43-48 Heb je vijanden lief! 09-07-2018
Heidelbergse Catechismus Zondag 38: Over de zondag. 16-07-2018
Numeri 11 Het beste medicijn tegen klagen is de heilige Geest. 23-07-2018
Matteus 10,29-31 Jezus’ les over de mussen. 06-08-2018
Matteus 6,33 Focus op Vader! 10-09-2018

Marcus 7,31-37 Jezus maakt alles goed. 04-12-2018

2020
Lucas 23,46 Jezus’ avondgebed. 10-04-2020

2021
Matteus 14,13-23 Geven jullie hun maar te eten. 16-05-2021