Diep gelukkig is de mens die kiest! (Psalm 1)

Leven is kiezen. Elke dag hebben we veel keuzes te maken. Meer en minder belangrijke keuzes. Kies jij bewust? Het is gemakkelijker voor ons om te leven op de automatische piloot. Gewoon zoals we het altijd gedaan hebben. Daar hoeven we niet over na te denken. Oude schoenen zitten het lekkerst. Maar soms gaat het kriebelen. Wil ik echt zo leven? Of is er meer?

Preek over Psalm 1

Gemeente waarvan Jezus zoveel houdt, gasten, luisteraars,

Ik begin met de jongens en meisjes van groep 5 t/m 8 van de basisschool. Kom maar naar voren.

Jongens en meisjes, kijk eens ik heb snoep meegenomen. Je mag een snoepje kiezen. Welke kies jij? (straks) […] Is er 1 soort of kun je kiezen? [Kiezen] Maakt het veel uit of je het ene snoepje kiest of het andere? [Nee, je kiest wat je het lekkerst lijkt, maar als je een andere kiest ben je niet slechter af.]

Misschien kun je je voorstellen dat er ook keuzes zijn die belangrijker zijn.
Denk maar eens aan als je in groep 8 zit en moet kiezen naar welke school je straks gaat. Waarom maakt het bij die keus wel uit wat je kiest? [Je kiest een school waar jij goed past. Anders wordt het te makkelijk of te moeilijk voor je. Veel christelijke ouders kiezen ook voor een christelijke school. Dan maakt het dus wel uit wat je kiest.]

Maar er zijn nog belangrijker keuzes. Stel je voor dat je met een zeiljacht aan het varen bent op zee en dan sla je overboord. Je was zo eigenwijs om geen zwemvest aan te doen. De zee is wild. Dan gooit iemand een reddingsboei naar je toe. Waarom is het dan heel belangrijk wat je kiest? [Als je niks doet ga je dood. Als je de reddingsboei vastpakt kunnen ze je binnenboord halen en mag je leven.]

In Psalm 1 gaat het ook over kiezen. Geen onbelangrijke keuzes, maar heel belangrijke. Van eeuwig leven met God of zonder God. Wij hadden gekozen tegen God. Maar God leert mensen om steeds terug te gaan naar Hem. Met dat goede nieuws mogen wij het nieuwe jaar in. [Zitten]

Onderwerp: DIEP GELUKKIG IS DE MENS DIE KIEST.

Psalm 1 zegt: voor de manier waarop je leeft heb je twee keuzes. Meer niet. Je kunt leven mét God of leven zónder God. Psalm 1 tekent die twee wegen. En hoe die zich tot elkaar verhouden. Wij gaan daar naar kijken.

1 Leven met God.
Eerst kijken we naar de weg van leven met God. Psalm 1 zegt daar twee dingen van: Wat je niet doet en wat je wel doet.
Wat je niet doet: 3×3.
Wat je niet doet als je leeft met God is drie keer drie dingen:
*Als je leeft met God dan wandel je niet in de beraadslagingen van goddelozen.
*Dan ga je niet staan op de weg van zondaars. *Dan zit je niet in de kring van spotters.

*Als mensen leven we goddeloos als we leven zonder God. Zulk leven begint binnen in ons. Als we zo leven dan maken we onze plannen los van God. We houden geen rekening met Hem. We doen het of Hij er niet is. Wij leven ons eigen leven.
-Als je mét God leeft doe je daar niet aan mee. Je wilt God juist wel kennen en samen met Hem leven. Je vraagt God juist dat Hij jou helpt om zijn wil te doen.

*Alle mensen zijn zondaars van zichzelf sinds de val in zonde van de mensheid. Als je op de weg van zondaars gaat staan, dan neem je positie in. Staan is hier gáán staan. Mensen zijn van zichzelf zondaars en dat komt ook uit in een léven in zonde. In opstand tegen God. Die jas voelt voor ons alsof die ons zit als gegoten.
-Als je mét God leeft dan zit dat steeds maar tegen God ingaan je juist niet lekker. Het schuurt en wrijft. Waar je wel tegen God ingaat, daar voel je je niet meer prettig onder, maar daar voel je pijn. Je wilt graag doen wat God zegt. Dát zit je als gegoten.

*Spotters zijn in de Bijbel mensen die nog een stap verder gaan en die God en vertrouwen op God en leven met God belachelijk maken: “Dat jij nog gelooft, dat is ouderwets. Hoezo zou je doen wat God zegt? God bestaat niet eens. Als God al bestaat, nou dan zorgt Hij maar slecht voor ons en voor deze aarde.”
-Maar als je mét God leeft, dan veracht je Hem niet, maar dan eer je Hem juist.

In de trits van driemaal drie zit een opklimming: het gaat steeds verder. Leven los van God gaat van kwaad tot erger. Je gaat steeds verder bij Hem vandaan. Je verstrikt jezelf steeds meer in verzet tegen Hem.

Om niet met zulk leven mee doen en om je niet op die weg blijven, dat is bijzonder! Het is voor mensen heel vanzelfsprekend om wel zo te leven. Los van God, bij Hem vandaan en tegen Hem in. Op die manier leven, daar hoeven we als mensen niet over na te denken. Misschien herken je die vanzelfsprekendheid uit je eigen leven. Als je opgroeit en je kijkt eerlijk in de spiegel dan kom je die trek bij God vandaan allemaal tegen. Die neiging is na de opstand van de mens tegen God in het paradijs onze automatische piloot waarmee wij allemaal geboren zijn. Koning David zegt in Psalm 51 dat hij al schuldig was toen hij werd geboren, ja zelfs al zondig toen zijn moeder hem ontving. Wij zijn niet blanco geboren, maar met die trek bij God vandaan. Uit jezelf heb je het niet eens door. Pas als God zijn licht aandoet, dan gaat het je dagen. Als je het wilt zien tenminste. De Bijbel zegt: God doet zijn licht aan door Jezus te sturen naar deze aarde. Hij is het ware licht dat ieder mens verlicht. En Jezus zegt in Johannes 3,20-21: “Wie kwaad doet haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden.”

Om te stoppen met dat automatisch maar tegen God ingaan, dat gaat niet vanzelf. Daarvoor moet je een bewuste keus maken. Dat is de reden dat ik boven deze preek niet zet: ‘Gelukkig de mens die de goede keus maakt’, maar: ‘Gelukkig de mens die kiest.’ God wil dat je stopt met niet kiezen, en overgaat op wel kiezen. Uit de vanzelfsprekendheid vandaan. Naar: “Ik wil dit niet meer. Deze donkerheid. Dit leven los van God en Jezus. Nu wil ik mét Hem leven.”

Mensen zijn van God. Hij heeft ze gemaakt. Ze zijn bij Hem vandaan gelopen. Ze willen van zichzelf Hem niet meer. God heeft goed nieuws. Hij wil hen weer leren kiezen. Om terug te gaan naar Hem. En via Hem terug naar hun oorspronkelijke bestemming.

Wat je wel doet: 2×1.
Wat je wel doet als je leeft met God beschrijft Psalm 1 met twee keer één ding:
*Het eerste is: Je bent blij met Gods Thora. Gods Thora is Gods levensonderwijs. Dat is breder dan Gods wet. Het gaat over heel Gods levensonderwijs zoals dat in die tijd naar Gods volk toe kwam. Psalm 1 denkt aan de boeken van Mozes. Jezus grijpt terug op de boeken van Mozes én de boeken van wijsheid en van de profeten uit het oude testament. Vandaag hebben we van God de Bijbel in oude én nieuwe testament ontvangen als zijn levensonderwijs.

Als je leeft met God de Heer, dan vind je daarin je vreugde: Hier word ik gelukkig van. Je wordt niet alleen maar gelukkig van die woorden op zich, maar van de woorden uit zijn mond. Omdat Hij het is en het zegt! Hij die spreekt maakt die woorden zo kostbaar voor jou.

*Het tweede dat je wel doet is dit: Dat levensonderwijs van God dat overdenk je dag en nacht. Je leest in je Bijbel. Je staat er bij stil. Telkens weer laat je zijn woorden op je inwerken. Ook als je ’s nachts wakker ligt laat je Gods Woorden in je opkomen en overdenk je die. Dat is een troost en bemoediging voor je.

Zie je hoe die levensstijl er uit ziet? Dat is juist heel dicht bij God! Je zoekt steeds zijn gezicht. Je vindt Hem in de Bijbel. In Jezus. Zo ziet het leven van wie met God leeft er wel uit.

Zo leven doe je niet van jezelf. Dat is goed om te bedenken. Dat kan pas als God in je leven is gekomen. Met zijn goede nieuws van hoe het echt zit. Wie Hij is en wie jij bent. Hoe Hij jou vol liefde gemaakt heeft en hoe je jouw leven dankt aan Hem. En hoe Hij samen met jou wil leven. Door jou weer op zijn weg terug te zetten.

2 Leven zonder God.
Nu kijken we naar de weg van leven zonder God. Eigenlijk wordt die weg zelf niet echt omschreven. Alleen wie zo leven heten mensen die zonder God leven, die tegen Gods geboden ingaan, die de spot met God drijven. Daar hebben we zonet al naar gekeken. Van deze mensen staat verder niet beschreven wat ze precies wel doen en wat niet. Dat wordt niet uitgebreid beschreven, want het wordt niet gepromoot.

Leven zonder God is wel het leven zoals we dat gewend zijn. Alle mensen leven zo vanuit zichzelf. Dat geldt zolang we ons voor God verstoppen. Dan mag Hij ons niet kennen.
Wist je dat je zo leven niet alleen buiten de kerk vindt? Toen Psalm 1 gedicht werd vond je dat ook binnen Gods volk. Ook vandaag in de kerk kunnen we op die manier leven. Dat je een houding hebt van: Ik heb me wel aangesloten bij de gemeente, misschien kom ik zelfs wel, maar ik zoek God niet bewust op, ik laat de Bijbel dicht, ik leef op de automatische piloot. Gewoon op mijn eigen manier zoals ik dat gewend ben.
Voor leven los van God en tegen God in hoef je niet bewúst te kiezen. Daar hádden we al lang voor gekozen. De vraag, of de keus, is nu hoe lang je dat vol wilt houden. Dat is Gods vraag voor ons als zijn mensen: Wanneer kom je terug?

Hoe kun je nu ontdekken op welke manier jij leeft? Dat ontdek je als je kijkt waar je het uithoudt! Houd jij het uit bij God en bij de Bijbel en bij mensen die van Hem houden? Bij mensen in wie je Hem tegenkomt? Mensen in wie je Jezus proeft en ruikt? Houd je het bij hen uit? Dan zit je op de goede weg!

Maar als je God en Jezus niet kunt uitstaan en ook niet alle mensen die vol van Hem zijn, dan zit je op de doodlopende weg. Dat geldt ook als je als christen andere christenen niet kunt uitstaan of verkettert, in plaats van dat je samen God en Jezus aanbidt.

Waar houd jij het uit? In een kring van vrienden die God niet kent en van God ook niks wil weten? Of die afgeeft op medechristenen? Of houd je het uit in een kring van vrienden die van God houdt en die Hem graag beter wil leren kennen?

Als het gaat over God niet kennen: God verbiedt ons niet vrienden te hebben die God niet kennen. Maar de vraag is wel waar je aan mee doet. Welke kant je opgaat. Maak je elke keer de keus om terug te keren naar God, of blijf je hangen in je oude patroon? Vrienden die God niet kennen helpen je niet om weer op de goede weg te komen. Zoek vooral ook vrienden die God wel kennen. Die Hem in elk geval graag beter willen leren kennen. Die elke keer weer terug krabbelen op de weg van het leven. Hoe vaak ze ook gevallen zijn. Die bij God genade en barmhartigheid zoeken en vinden. God wil jou mee door hen steeds weer op de goede weg helpen.

Waar die twee wegen op uit lopen.
Psalm 1 tekent twee wegen: de automatische piloot bij God vandaan en tegen God in aan de ene kant en de bewuste keus om terug te gaan naar God aan de andere kant. God wil dat je stopt met maar doorgaan op de weg bij Hem vandaan en dat je weer kiest om te gaan op zijn weg.

Psalm 1 roept op tot die keus. De dichter laat de gevolgen zien van de twee wegen. Daarmee doet hij een krachtige oproep om de góede weg te gaan.

(De weg van de dood)
Eerst kijken we naar de consequenties van de weg van leven lós van God.
Als je niet kiest en dus maar doorgaat met tegen God ingaan, dan ben je als kaf dat verwaait. Als God komt met zijn oordeel, dan houd je niet stand en sta je met lege handen. Sterker nog: dan zal blijken hoe leeg jouw leven hier altijd al was.

Met dat wij bij God vandaan liepen hebben we ons begeven op de doodlopende weg en werd ons leven leeg. Gods oordeel straks is niet dat Hij iets moois van je dat je nu hebt van jou afpakt, maar dat Hij vaststelt hoe je zélf uit het mooie leven met Hem bent weggelopen en hoe leeg je leven sinds die tijd altijd is geweest. Jezus zegt in Johannes 3,36: “Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel Gods toorn blijft op hem rusten.” Wij worden niet blanco geboren, eerder als die drenkeling in zee.

Vandaar de slotsamenvatting: de weg van de goddelozen loopt dood. Dat was die altijd al.

Als je los van God blijft leven, dan houd je ook geen stand in de kring van de rechtvaardigen. Rechtvaardigen zijn geen mensen zonder zonde, fouten en gebreken. Zij zijn wel mensen die met hun zonden, fouten en gebreken naar Gód gaan. Om van God vergeving en genezing en vernieuwing te ontvangen. In Jezus. Rechtvaardigen kunnen ook bij God vandaan lopen. Dat dóen ze ook meer dan eens. Alleen zij maken door de genade van God elke keer de keuze dat ze toch weer terug gaan naar God.

Als wij de weg bij God vandaan lopen, dan houden wij het niet uit onder mensen die wel met God leven. Logisch, want jij leeft dan op je automatische piloot en elke keer kom je mensen tegen die dat weigeren. Als jij wel bij je oude vaste patronen wilt blijven, dan word je gek van mensen die dat niet meer doen. Door hun levenswijze van telkens God zoeken morrelen ze aan jouw zogenaamde zalige onwetendheid. Door hen heen rukt God zelf aan jouw luiken: “Ik ben er. Doe je ramen open. Laat mijn licht binnenkomen. Laat Mij bij je binnenkomen!”

(De weg van het leven)
Nu kijken we naar de consequenties van leven met God.
Als je weer kiest en terug gaat naar God, dan zal je leven opbloeien. Gods Thora is dan voor jou als het water voor een boom: Blijf je daarbij, dan geeft Gods Woord jou vrucht en leven.

Alles wat je doet komt tot bloei. Alles zal voorspoedig zijn. Dat is niet omdat je dan los van God zo succesvol bent. Maar Gód werkt door je heen met zijn Woord. Zo belangrijk is het om Gods woorden in te nemen, tot je te nemen, te overdenken en je eigen te maken. God maakt dáárdoor jouw leven mooi en groeizaam. Hij brengt dan jouw leven op deze aarde tot bloei voor jou en voor de mensen om je heen.

Het gaat in Psalm 1 niet over dat je geen tegenslag kunt hebben of ziekte of faillissement. Het gaat erover dat als die boom aan het water staat, dat water zijn werk kan doen in en door die boom heen. En dat als jij Gods Woord tot je neemt, Gods Woord zijn werk kan doen door jou heen.

Gods levensonderwijs is dus heel belangrijk. Gods woorden hebben kracht! Als jij je zijn woorden toe-eigent, dan zal Hij zijn woorden laten uitkomen door jouw leven heen! Zodat wat Hij zegt en wil ook uit gaat komen in jouw leven. Niet alleen in woorden, maar ook in daden. Zodat mensen ontdekken: dit heb jij niet van jouzelf, dit heeft Gód in jou gedaan.

Hier moeten we het ook over Jezus hebben. Gods Woord is krachtig! De Bijbel zegt: Jezus is het vleesgeworden Woord van God. God wil niet alleen met zijn woorden van levensonderwijs in jou komen en krachtig doorwerken in je leven. God wil met zijn Zoon Jezus in jouw leven komen en krachtig doorwerken.

Die lijn naar Jezus toe legt de Bijbel ook als het gaat over de weg die God ons vraagt te gaan.
Het gaat over de weg van de rechtvaardigen. Die weg blijkt de weg van Gód te zijn. De weg náár God. Steeds terug naar God. Jezus zegt dat Hij die weg is. De Weg, de Waarheid en het Leven: Jezus laat de waarheid zien van onze automatische piloot bij God vandaan. Jezus leert ons die los te laten en weer op weg te gaan. In een leven met ons gezicht naar God toe. Dat is het echte leven.

Jezus geeft ons ook de heilige Geest. Die helpt ons elke keer terug te gaan naar God.
De Geest helpt je om als je gevallen bent niet wanhopig te gaan denken dat God niks meer van je wil. Of om jezelf nog meer op te jagen dat jij het beter moet doen. Of om je maar aan leven lós van God over te geven.
De Geest helpt je juist om elke keer weer de waarheid van je struikelen onder ogen te zien en dan daarin de keuze te maken om terug te gaan naar God en zijn genade!

De Geest helpt je niet af van die oude neiging die je bij God vandaan trekt. Die blijft op deze aarde aan je trekken. Maar de Geest helpt je wel om van je automatische piloot af te stappen en terug te gaan naar God. Elke keer opnieuw! Diep gelukkig is de mens die kiest.

Als je dat doet dan leer je steeds meer Gods liefde voor jou kennen. En Jezus die Gods liefde verpersoonlijkt. Dan zal God maken dat die liefde in jou gaat wonen. Jezus namelijk. Dat je weet en vertrouwt: God kent mij met al mijn struikelen onderweg, maar Hij houdt van mij. Zo leert God je om steeds opnieuw en steeds meer ook van jezelf te gaan houden. En dan ook van de mensen om je heen.

Of dat geen mooie vrucht is! Jezus noemt dat liefhebben zelfs de kern van Gods levensonderwijs. Daar win je ook mensen mee voor Jezus.

Zo mogen we het nieuwe jaar, dat pas begonnen is, verder lopen.
Hoe vaker je terug gaat naar Hem, hoe meer Hij dat waar zal maken door jou heen. Juist dwars door alle vallen en opstaan heen.
Stop je automatische piloot. Ga weer kiezen. Kies in de kracht van Gods Geest elke keer opnieuw. Terug naar God. Via de Bijbel. Via Jezus. En God zal je laten bloeien.
Amen

[Inleiding zonder kindermoment:
Gemeente waarvan Jezus zoveel houdt, gasten, luisteraars,

Jongens en meisjes, denk eens aan alle dingen waaruit je kunt kiezen. In ons land is veel keus. Bijvoorbeeld in wat je eet en drinkt. Of in welke kleren je aantrekt. In andere landen is veel minder keus. Niet elke keus die je hebt te maken is even belangrijk. Als je de luxe hebt dat je kunt kiezen welk beleg je op je brood doet, dat is op zich niet een heel belangrijke keus. Tenzij je heel kieskeurig bent.

Misschien kun je je voorstellen dat er ook keuzes zijn die belangrijker zijn. Denk maar eens aan als je in groep 8 zit en moet kiezen naar welke school je straks gaat. Dan maakt het echt wel uit welke school het wordt. Je kiest een school die past bij jouw niveau. Anders wordt het te makkelijk of te moeilijk voor je. Veel christelijke ouders kiezen ook voor een christelijke school.

Er zijn nog belangrijker keuzes. Stel je voor dat je met een zeiljacht aan het varen bent en dan sla je overboord. Je was zo eigenwijs om geen zwemvest aan te doen. De zee is wild. Dan gooit iemand een reddingsboei naar je toe. In dat geval is kiezen nog belangrijker. Als je niks doet ga je dood. Als je de reddingsboei vastpakt kunnen ze je binnenboord halen en mag je leven.

In Psalm 1 gaat het ook over kiezen. Geen onbelangrijke keuzes, maar heel belangrijke. Van eeuwig leven met God of zonder God. Wij hadden gekozen tegen God. Maar God leert mensen om steeds terug te gaan naar Hem. Daar gaat de preek over. Met dat goede nieuws mogen wij het nieuwe jaar in. …]

Dokkum, 2015-01-04 mo eerste zondag van het nieuwe jaar

Thema:
Diep gelukkig is de mens die kiest.

Liturgie morgendienst:
Votum en groet
Zingen: Gereformeerd kerkboek Ps.19: 1.3
Wet
Zingen: Gereformeerd kerkboek Ps.19: 4.5
Gebed
Lezen: Deuteronomium 30,11-20
Zingen: Opw.582 (Jezus, alles geef ik U)
Tekst: Psalm 1
Preek
Zingen: Liedboek Gez.78: 1.2.3.4 (Laat me in U blijven, groeien, bloeien)
Dankgebed en voorbede
Collecte
Zingen: Liedboek Gez.481: 1.2.3.4 (O grote God die liefde zijt.)
Zegen